เสียภาษีอย่างไรให้ได้บุญ (ความรู้สึกดีๆที่สรรพากร) | วิชาการ.คอม


เสียภาษีอย่างไรให้ได้บุญ (ความรู้สึกดีๆที่สรรพากร)

เสียภาษีอย่างไรให้ได้บุญ (ความรู้สึกดีๆที่สรรพากร)

ผู้เขียน wullopp ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เสียภาษีอย่างไรให้ได้บุญ (ความรู้สึกดีๆที่สรรพากร)

เรื่องหนึ่งสำหรับท่านที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาควรรู้ คือ การเสียภาษีเป็นจารีตศีล (ราชพลี = การสละทรัพย์ส่วนหนึ่งให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม) และได้บุญด้วย

ภาษีของท่านจะนำไปทำนุบำรุงพระเจดีย์ วัดวาอาราม ส่งเสริมการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และอะไรๆ อีกมากมาย . . ถ้าน้อมไปเพื่อมนสิการ (มีวิธีคิด พิจารณา) ดีๆ, เสียภาษีทั้งที... ขอให้ได้บุญถึงจะคุ้ม . ท่านจะได้มีส่วนร่วมซ่อมแซมพระเจดีย์ วัดวาอาราม สร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ขุดคลอง สะพาน ให้โอกาสทางการศึกษากับคนไทย (เข้าใจว่า ปีนี้ได้ทำบุญกับแท็บเล็ตให้เด็กประถมศึกษาด้วย) . ปีนี้ผู้เขียนเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต นึกว่าจะเร็ว ที่ไหนได้, ได้รับจดหมายจากสรรพากร ซึ่งแน่นอนว่า จะทำให้ผู้รับตื่นเต้นนิดหน่อย . ส่งจากศาลากลางจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ถึงโรงพยาบาลห้างฉัตร เย็นวันที่ 10 มีนาคม 2555 และมีข้อความให้ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 14 มีนาคม (วันที่ 12-13 เป็นวันหยุด) . ผู้เขียนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาค ทั้งที่ถวายวัด (ได้เฉพาะวัดในไทย วัดในพม่า หรือต่างประเทศนำมาลดภาษีไม่ได้)... นี่ก็ต้องส่งเอกสาร . ผู้เขียนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุนรวม (RMF, LTF)... ข้อนี้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร ทำให้ไม่ได้ส่งเอกสาร และที่ต้องส่งเอกสารเพิ่ม คือ การซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งอาจารย์สรรพากรจังหวัดลำปางอธิบายว่า ทางสรรพากรต้องการอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี โดยขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลให้โดยตรงแล้ว, ทว่า... หน่วยงาน เช่น ธนาคาร ฯลฯ ส่งข้อมูลไม่ครบ . นสพ.ฉบับหนึ่งตีพิมพ์ข่าวว่า เมืองไทยดูจะมีคนเสียภาษีเงินได้ 12% ของประชากร ที่เหลือ (88%) ไม่ต้องเสียภาษี... ตรงนี้ทำให้ผู้เขียนกลายเป็น "ชนกลุ่มน้อย" ไปอีกคน . เรื่องที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มอีก คือ การขายกองทุนรวม (RMF, LTF) ในรอบปี... แม้จะทำถูกต้องตามกฎกติกาก็ต้องส่งเอกสารรับรอง . ผู้เขียนรีบไปศาลากลางจังหวัดลำปางก่อนสงกรานต์พบว่า ที่นั่นไม่มีป้ายบอกว่า อะไรอยู่ตรงไหน ทำให้หาทางไปไม่ถูก (คล้ายๆ กับเวลาคนไข้ไปโรงพยาบาลเลย) . ที่รู้สึกดีๆ มากๆ คือ ไม่ว่าจะถามอะไรใครที่ไหน... ได้รับคำอธิบายอย่างดีทุกราย, ไปสรรพากรก็ได้รับคำอธิบายด้วยเมตตาอย่างดี . ผู้เขียนสงสัยว่า คนในศาลากลางจังหวัดลำปางเป็นอะไร ถึงได้มีน้ำใจดีทุกราย (ที่พบในวันนั้น), จึงเรียนถามอาจารย์สรรพากรท่านหนึ่ง . ท่านให้ข้อคิดไว้ดี คือ "เราตั้งใจทำดี และคาดหวังว่า เมื่อไปใช้บริการที่อื่น จะได้รับบริการที่ดีเช่นกัน" . เป็นอันว่า ผู้เขียนได้ไปทำบุญเสียภาษีปีนี้แบบสบายใจสุดๆ, ได้ความรู้สึกดีๆ เป็นของขวัญปีใหม่ไทย (สงกรานต์) และขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านในศาลากลางจังหวัดลำปาง เช่น คลังจังหวัด (ไม่ทราบหลงเข้าไปได้อย่างไร) ฯลฯ และสรรพากรจังหวัดลำปางมา ณ ที่นี้ด้วยความเคารพ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา