วิธีฝึกวิ่งเร็วแบบน้องๆเสือชีตาฮ์ | วิชาการ.คอม


วิธีฝึกวิ่งเร็วแบบน้องๆเสือชีตาฮ์

------ วิธีฝึกวิ่งเร็วแบบน้องๆเสือชีตาฮ์ -------

ผู้เขียน wullopp ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

------ วิธีฝึกวิ่งเร็วแบบน้องๆเสือชีตาฮ์- --------

. อาจารย์เกลทเชน เรโนวส์ ตีพิมพ์เรื่อง 'What runners can lear from Cheetahs' = "นักวิ่งน่าจะเรียนรู้อะไรจากเสือชีตาฮ์", ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ . ช่วงปี 1960s (1960-1969/2503-2512), นักวิจัยพบว่า เสือชีตาฮ์ป่าในอาฟริกาวิ่งได้เร็วถึง 65 ไมล์/ชม. = 104.61 กม./ชม. ทำให้มันได้ชื่อว่า เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก . ม้าวิ่งได้ 47 ไมล์/ชม. = 75.64 กม./ชม.; หมาเกรฮาววิ่งได้ 40 ไมล์/ชม. = 64.4 กม./ชม.; คนที่วิ่งเร็วที่สุด คือ ยูเซน โบวท์ (Usain Bolt) วิ่งได้ 28 ไมล์/ชม. = 45.1 กม./ชม. . ศ.อลัน เอช. วิวซัน และคณะจากมหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ (UK) ทำการศึกษา (ตีพิมพ์ใน J Exp Biology) ทำการศึกษาโดยทดลองให้เสือชีตาฮ์วิ่งไล่งับเนื้อไก่ (ติดเครื่องลากให้ไก่เร็วกว่าไก่บิน) . ผลการศึกษาพบว่า . เสือชีตาฮ์มีความพิเศษตรงที่ก้าวได้ยาว โดยขาหลังจะเคลื่อนไหวเป็นรูปร่างคล้ายวงกลม และมีก้าวยาว โดยขาหลังจะผ่านไปด้านหน้า ไกลถึงระดับใบหู โดยแบ่งความเร็วเป็น 2 ระดับได้แก่ . (1). วิ่งช้าๆ ไม่เกิน 40 ไมล์/ชม. = 64.4 กม./ชม. . (2). วิ่งเร็ว ช่วง 40-65 ไมล์/ชม. = 64.4-104.6 กม./ชม. > ก้าวยาวขึ้น-ถี่ขึ้นมาก เสือชีตาฮ์ในสวนสัตว์จะวิ่งได้เร็วไม่เกิน 40 ไมล์/ชม. = 64.4 กม./ชม. เนื่องจากได้รับอาหารป้อน ทำให้ไม่มีแรงจูงใจ และไม่มีโอกาสฝึกวิ่งล่าสัตว์เป็นประจำ . แต่เมื่อให้ฝึกหลายๆ ครั้งก็วิ่งเร็วขึ้นได้โดยพบว่า เสือจะก้าวเท้าถี่ขึ้นด้วย ยาวขึ้นด้วย ไม่เหมือนสัตว์อื่น เช่น หมา ฯลฯ ที่ก้าวได้ถี่ขึ้น แต่ความยาวก้าวไม่เพิ่มขึ้น (คนเราก็คล้ายกัน) . เสือชีตาฮ์จะวิ่งได้เร็วมากหรือน้อย ขึ้นกับความแข็งแรงของ "ขาท่อนบน (thighs)" มากกว่าขาท่อนล่าง . ขาท่อนบนยิ่งแข็งแรง... ยิ่งทำให้ก้าวได้เร็วขึ้น หรือก้าวได้ถี่ขึ้น (จำนวนก้าว/นาที เพิ่มขึ้น) . ศ.วิวซัน แนะนำว่า การเลือกรองเท้าที่เบามีส่วนช่วยให้คนเราวิ่งได้เร็วกว่ารองเท้าที่หนัก, การไม่ใส่ถุงเท้าหรือใส่ถุงเท้าที่เบาช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นได้เช่นกัน . เรื่องที่เปลี่ยนได้ยากหน่อย คือ ขาท่อนล่างที่ไม่ใหญ่เกินไป เช่น น่องไม่ใหญ่เกินไป ฯลฯ มีส่วนช่วยให้วิ่งได้เร็วขึ้น ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสัดส่วน "ขาค่อนข้างยาว-น่องค่อนข้างเล็ก" คือ อาฟริกา, อาฟริกัน-อเมริกัน . คนที่มีขายาว โดยเฉพาะ "คนที่มีรูปร่างสูง" มีแนวโน้มจะเดิน หรือวิ่งได้เร็วกว่าคนที่มีขาสั้น... ถ้าเรามุ่งจะพัฒนานักกีฬาไทยให้แข่งขันกับนานาชาติได้ จึงต้องตั้งเป้าให้เด็กไทยรุ่นใหม่สูงขึ้น-มีขายาวขึ้น . กล่าวกันว่า คนที่มีท่าวิ่งดี คือ คนที่เวลาวิ่งจะมีเสียงค่อนข้างเบา... เรื่องนี้สอดคล้องกับการศึกษานี้ คือ ยิ่งจังหวะก้าวของขาคล้ายวงกลมมากขึ้น เสียงก้าวจะเบาลง . เรื่องที่นักวิ่งไม่ควรลืม คือ การฝึกกล้ามเนื้อโครงสร้าง หรือกล้ามเนื้อพยุงกระดูกสันหลัง ทั้งด้านหน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา จะทำให้การบิดตัวเร็วขึ้น-แรงขึ้น และปวดเมื่อยเหนื่อยล้าน้อยลง [ วิธีฝึกกล้ามเนื้อโครงสร้าง ]; [ 8 ท่าโยคะเพื่อความอ่อนเยาว์ ]; [ รวมวิธีฝึกกล้ามเนื้อโครงสร้าง ] [ วิธีวิ่งๆเดินๆให้ดีกับสุขภาพมากขึ้น ]; [ เคล็ดลับโปรกอล์ฟอยู่ที่เอว ] [ วิธีบริหารต้านปวดหลัง ]; [ โยคะลดปวดหลัง ]; [ วิธีออกกำลังลดปวดหลัง ]; [ วิธีบริหารหน้าท้อง ]; [ อาหารเสริม+วิธีออกกำลังต้านเบาหวาน ]

สารคดีสัตว์โลกทำให้เรารู้ว่า ชีวิตจริงของเสือชีตาฮ์เป็นชีวิตที่ยาก และลำบากมากกว่าที่คิด

สัตว์ตระกูลเสือ-แมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระ ไม่ค่อยอยู่เป็นหมู่คณะ, ไม่เหมือนสัตว์ตระกูลหมา เช่น ไฮยีนา ฯลฯ . เสือชีตาฮ์... แม้จะวิ่งเร็วก็วิ่งได้ไม่นาน ไม่อึด ไม่ทนต่อการวิ่งนานๆ แถมอาหารที่หามาได้ก็ถูกฝูงหมาไฮยีนา หรือสิงห์โตแย่งไปกินบ่อย . เรื่องนี้สอนเราว่า ประเทศชาติแม้จะมีคนเก่ง แต่ถ้าแบ่งแยก ยุยุง เป็นกลุ่ม "สุดโต่ง-ดื้อดึง-ไม่ฟังใคร" ก็เสี่ยงที่จะไปไม่รอดในระยะยาวเช่นกัน . ขอความกรุณาคนไทย ไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มหัวรุนแรง เพื่อให้คนไทยวิ่งได้เร็วแบบเสือชีตาฮ์ และสามัคคีแบบสัตว์ที่อยู่รวมฝูงได้ในระยะยาว . ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ .

> [ Twitter ]

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง. 4 กรกฎาคม 55. ยินดีให้ท่านนำบทความไปใช้ได้ โดยอ้างที่มา และไม่ใช้เพื่อการค้า > CC: BY-NC-ND. ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค; ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา