แนวความคิด | วิชาการ.คอม


แนวความคิด

สารบัญ

แนวความคิด แก้ปัญหาหมู่เกาะด๊กโด หรือ ทาเกชิมะ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างอ้างกรรมสิทธิ์

แนวความคิด แก้ปัญหาหมู่เกาะด๊กโด หรือ ทาเกชิมะ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างอ้างกรรมสิทธิ์และ ""ยังสามารถเอาปัญหาไปแก้ปัญหาได้อีก"

ผมคิดว่า " แบ่งผลประโยชน์เป็น 2 ส่วน ให้ ""ประชาชนที่ประสบภัย ซึนามิญี่ปุ่น"" http://www.youtube.com/watch?v=pqxcIcxjKdo&feature=related ยังมีอีกมหาศาล ภาพแบบนี้ อีกส่วน เกาหลี "แบ่งผลประโยชน์เป็น กองทุนช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติชาวเกาหลี"

อยากให้กงสุนญี่ปุ่นและกงสุนเกาหลี ฟังเพลง "ทหารพิการรักของไทยดู" ก่อนจะทำอะไร"" http://www.baanmaha.com/community/thread36827.html ""ใครๆก็รักชาติตัวเอง แต่ต้องดำรงไว้ซึ่ง สันติภาพและรักษาผลประโยชน์ประเทศตัวเองไว้ดัวย""

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา