วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวความคิด

อยากให้ "กู้โลกมาก ??" จัดให้...ความจริงๆนะ "ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาได้หมด แม้กระทั่ง ปัญหาประเทศตัวเองหรอก"" ผมเองก็เหมือนกัน """ปัญหาประเทศตัวเองยังแก้ไม่ได้หมดหรอก""" แต่ก็ดีกว่ากล่าวหาคนอื่น ไ
ผู้เขียน: saeng26 ชมแล้ว: 1,222 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 24 August 2012, 3:16 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 24 August 2012, 3:51 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวความคิด แก้ปัญหาหมู่เกาะด๊กโด หรือ ทาเกชิมะ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างอ้างกรรมสิทธิ์

แนวความคิด แก้ปัญหาหมู่เกาะด๊กโด หรือ ทาเกชิมะ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างอ้างกรรมสิทธิ์และ ""ยังสามารถเอาปัญหาไปแก้ปัญหาได้อีก"

ผมคิดว่า " แบ่งผลประโยชน์เป็น 2 ส่วน ให้
""ประชาชนที่ประสบภัย ซึนามิญี่ปุ่น""
http://www.youtube.com/watch?v=pqxcIcxjKdo&feature=related
ยังมีอีกมหาศาล ภาพแบบนี้
อีกส่วน เกาหลี "แบ่งผลประโยชน์เป็น กองทุนช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติชาวเกาหลี"


อยากให้กงสุนญี่ปุ่นและกงสุ
นเกาหลี ฟังเพลง "ทหารพิการรักของไทยดู" ก่อนจะทำอะไร""
http://www.baanmaha.com/community/thread36827.html

""ใครๆก็รักชาติตัวเอง แต่ต้องดำรงไว้ซึ่ง สันติภาพและรักษาผลประโยชน์
ประเทศตัวเองไว้ดัวย""*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด