นักบินน้อยสพฐ.เครื่องบินพลังยาง ความจริง ที่นักการศึกษาอย่ามองข้าม | วิชาการ.คอม


นักบินน้อยสพฐ.เครื่องบินพลังยาง ความจริง ที่นักการศึกษาอย่ามองข้าม

จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556 แบบเครื่องบินยาง ประเภทบินไกล กติกาใหม่ปี 2556 เครื่องบินยางบินได้อย่างไร

ผู้เขียน ยรรยง สินธุ์งาม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                 
หน้าที่ 1 นักบินน้อย สพฐ. โครงการเยี่ยม กิจกรรมดี แต่วิธีปฏิบัติ กลับพบปัญหา !!
หน้าที่ 2 นักบินน้อย สพฐ. โครงการเยี่ยม กิจกรรมดี แต่วิธีปฏิบัติ กลับพบปัญหา !! ตอนที่ 2
หน้าที่ 3 เครื่องบินพลังยาง ปัญหาจากการจัดการ
หน้าที่ 4 กว่าจะได้มาแข่งระดับภาค
หน้าที่ 5 สพฐ.ปรับกติกาใหม่แล้ว ในปี 2556
หน้าที่ 6 สพฐ.ปรับกติกาใหม่แล้ว ...อะไรใหม่ ?
หน้าที่ 7 แบบเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
หน้าที่ 8 เครื่องบินพลังยาง บินได้อย่างไร
หน้าที่ 9 การทำใบพัดเครื่องบินพลังยาง
หน้าที่ 10 ปัญหาเครื่องบินเลี้ยวกลับ
หน้าที่ 11 เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
หน้าที่ 12 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ที่ หอประชุมอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
หน้าที่ 13 เทคนิคการใช้ยาง ของเครื่องบินพลังยาง
หน้าที่ 14 แบบเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินไกล 25 กรัม
หน้าที่ 15 รวมแบบเครื่องบินยาง
หน้าที่ 16 สพฐ.ปรับกติกาใหม่แล้ว ...อะไรใหม่ ? ตอนที่ 2 คำชี้แจง
หน้าที่ 17 กติกาเครื่องบินกระดาษพับ นักบินน้อยสพฐ.ปี 56
หน้าที่ 18 กติกาเครื่องบินพลังยาง นักบินน้อยสพฐ.ปี 57

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา