วิชาการดอทคอม ptt logo

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ผู้เขียน: Dream ชมแล้ว: 176,291 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 21 February 2013, 9:43 am ปรับปรุงล่าสุด: Thu 28 March 2013, 1:52 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
1-20 | 21-38

หน้า : 21 สามล้อม แบบต่างๆในประเทศอาเซียน
หน้า : 22 กฎบัตรอาเซียน ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียน
หน้า : 23 หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook
หน้า : 24 การใช้อินเตอร์เนตในแต่ละอาเซียน
หน้า : 25 จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หน้า : 26 ตัวชี้วัดคุณภาพคุณครูสู่ประชาคมอาเซียน
หน้า : 27 อัตรา VAT ของประเทศอาเซียน
หน้า : 28 ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ AEC แล้วหรือยัง
หน้า : 29 คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
หน้า : 30 เลื่อนเปิด AEC เป็น 31 ธ.ค.2558
หน้า : 31 เลื่อนเปิด AEC เป็น 31 ธ.ค.2558
หน้า : 32 มารู้จัก อาเซียน+3 ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หน้า : 33 เกร็ดความรู้... อาเซียน +6 คืออะไร ?
หน้า : 34 พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่งในอาเซียน
หน้า : 35 รัฐ แนะ เอกชนขยายตลาดอาเซียน เหตุยังมีโอกาสเติบโตอยู่
หน้า : 36 AEC ดันธุรกิจ logistic การขนส่งบูม
หน้า : 37 ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร ในประชาคมอาเซียน
หน้า : 38 AEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยรอบ 2

หน้าที่ 4 - มารู้จักกับ ตราแผ่นดินประจำประเทศในอาเซียน

มารู้จักกับ ตราแผ่นดินประจำประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ เรียนรู้เพื่อเป็นเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่ดี
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด