วิชาการดอทคอม ptt logo

ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน

การนำศาสตร์และศิลป์ ตลอดทั้งประสบการณ์ในการทำงานช่าง หรือทักษะเชิงช่าง มาใช้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือช่าง การดูแลบำรุงรักษา การดัดแปลงซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันย่อมทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้มากขึ้น
ผู้เขียน: pairat2013 ชมแล้ว: 1,026,361 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 8 August 2013, 6:39 am ปรับปรุงล่าสุด: Thu 26 June 2014, 7:45 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
1-20 | 21-37

หน้า : 21 วัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์
หน้า : 22 วัสดุอุปกรณ์งานโลหะ
หน้า : 23 วัสดุอุปกรณ์งานพลาสติกและกระจก
หน้า : 24 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า
หน้า : 25 วัสดุและอุปกรณ์งานสีและงานเคลือบผิว
หน้า : 26 วัสดุประสาน และ กาว
หน้า : 27 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
หน้า : 28 ทักษะการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือช่าง
หน้า : 29 ทักษะการใช้และการเก็บรักษา เครื่องมือประเภทวัด
หน้า : 30 ทักษะการใช้และการเก็บรักษา เครื่องมือประเภทตอก
หน้า : 31 ทักษะการใช้และการเก็บรักษา เครื่องมือประเภทตัด
หน้า : 32 ทักษะการใช้และเก็บรักษา เครื่องมือประเภทไขและขัน
หน้า : 33 ทักษะการใช้และการเก็บรักษา เครื่องมือประเภทเจาะ
หน้า : 34 ทักษะการใช้และการเก็บรักษา เครื่องมือประเภทจับยึดชิ้นงาน
หน้า : 35 ทักษะการใช้และการเก็บรักษา เครื่องมือไสและตกแต่ง
หน้า : 36 ทักษะการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือประเภทอื่น ๆ [เครื่องยิงตะปูชนิดใช้ลม]
หน้า : 37 ทักษะการตอกตะปู

หน้าที่ 16 - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ อ่านแบบ

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ อ่านแบบ

 

      งานเขียนแบบ มีความสำคัญสำหรับช่างทุกช่าง ซึ่งจะต้องมีการออกแบบ เขียนแบบทุกครั้งที่จะทำการผลิตชิ้นงานออกมา จึงพูดได้ว่างานเขียนแบบเป็นหัวใจของช่างทุกชนิด ในสมัยโบราณการเขียนแบบไม่เจริญเหมือนสมัยนี้ แต่ช่างพยายามถ่ายทอดความคิดลงในแผ่นหิน โดยมิได้แยกชิ้นส่วนให้เห็นชัด ตามชนบทเมื่อมีการปลูกสร้างบ้านก็มีการเขียนแบบแปลนบ้านตามพื้นดินในบริเวณปลูกสร้าง ซึ่งจะดีกว่าที่จะทำโดยไม่มีแบบแผนเลย

 

ความหมายและประโยชน์ของการเขียนแบบ อ่านแบบ

      การเขียนแบบ   หมายถึง   การเขียนที่แสดงรูปร่างและขนาด
      การอ่านแบบ     หมายถึง   ความสามารถในการอ่านแบบที่เขียนขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติตามแบบนั้นและทำเป็นรูปทรงได้

      ประโยชน์ของงานเขียนแบบมีผลต่อการปฏิบัติงานช่างที่จะกำหนดรายละเอียดของงานและดำเนินงานไปได้ตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม การศึกษาวิธีการเขียนแบบเราจะต้องศึกษาหลักการเบื้องต้นของการเขียนแบบได้อย่างถูกวิธี จะช่วยให้มีความเข้าใจและนำไปเขียนแบบได้ความสำคัญของงานเขียนแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเรา คือ

      1.   ช่วยบันทึกตามแนวคิดสร้างสรรค์
      2.   ช่วยในการจัดลักษณะและสัดส่วนของงานได้อย่างถูกต้อง
      3.   ช่วยในการคิดคำนวณวัสดุในการปฏิบัติงานช่างได้อย่างถูกต้อง
      4.   ช่วยในการนำรูปแบบที่ได้กำหนดแล้วนั้นไปปฏิบัติได้ตามแบบที่เขียนขึ้น

 

เครื่องมือเขียนแบบและหน้าที่วิธีการใช้   มีดังนี้

 

        ๑. โต๊ะเขียนแบบ หรือกระดานเขียนแบบ ( Drawing Board ) ใช้รองกระดาษเขียนแบบ ในกรณีที่ไม่มีโต๊ะเขียนแบบ ให้ใช้กระดานเขียนแบบแทนก็ได้

              

http://www.office2art.com/images/catalog_images/1347249980.jpg

        ๒. ไม้ฉากรูปตัวที ( T - Square ) มีลักษณะคล้ายรูปตัว T ซึ่งมีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ ส่วนหัว ( Fixed Head ) และส่วนตัวไม้ทีประกบกันเป็นมุม ๙๐ องศา ใช้สำหรับเขียนเส้นตรงในแนวนอน หรือเส้นระดับอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับโต๊ะเขียนแบบหรือกระดานเขียนแบบ พร้อมนี้จะต้องใช้ร่วมกับฉากสามเหลี่ยม (Set - Square)สำหรับลากเส้นให้เป็นมุมต่างๆ ลักษณะของไม้ฉากที หรือ T - Square ที่ดีนั้น หัวไม้ฉากทีต้องไม่โยกคลอน ยึดติดกันแน่นกับก้านไม้ตัวขวางของไม้ฉากที ขอบบนของตัวไม้ฉากทีต้องเรียบและตรงไม่บิดงอ การเขียนเส้นนอนต้องลากเส้นจากซ้ายไปขวาเสมอ หัวไม้ฉากทีแนบกับโต๊ะเขียนแบบด้านซ้ายมือจรดปลายดินสอให้เอนไปในทิศทางของการลากเส้นทำมุมกับกระดาษเขียนแบบเป็นมุม ๖๐ องศา ขณะเดียวกันให้ดินสอเอนออกจากขอบบรรทัดเล็กน้อย เพื่อให้ปลายดินสออยู่ชิดขอบบรรทัดมากที่สุด ในขณะที่ลากเส้น ควรหมุนดินสอไปด้วย ซึ่งจะช่วยรักษาปลายไส้ดินสอเป็นกรวยแหลม และช่วยให้เส้นดินสอโตสม่ำเสมอกัน

http://content.etilize.com/1300/1010037519.jpg  

       ๓. ฉากสามเหลี่ยม ( Set - Square ) ชุดหนึ่งมีอยู่ ๒ แบบ มีมุมต่างกันดังนี้ อันแรกเรียกว่า ฉาก ๓๐ ๖๐, และ ๙๐ องศา ส่วนอันที่ ๒ เรียกว่า ฉาก ๔๕, ๔๕, และ ๙๐ องศา การเขียนมุมของฉากสามเหลี่ยมทั้ง ๒ อันนี้ จะต้องใช้ร่วมควบคู่กับไม้ฉากทีทุกครั้ง ในขณะทำการปฏิบัติงานเขียนแบบ  ฉากสามเหลี่ยมใช้สำหรับเขียนเส้นตรงในแนวดิ่ง และเส้นเอียงทำมุมต่างๆ เวลาเขียนเส้นดิ่งให้ลากดินสอขึ้นไปตามแนวดิ่ง จับดินสอให้เอนไปในทิศทางของการลากเส้น ทำมุม ๖๐ องศา กับกระดานเขียนแบบ และให้ดินสอเอนออกจากตัวฉากสามเหลี่ยมเล็กน้อย

http://www.graphicsdirect.co.uk/assets/products/7090/large/Unique_adjustable_set_square-RT.jpg?1349251143                              

      ๔. วงเวียน เป็นอุปกรณ์สำหรับเขียนวงกลม หรือส่วนโค้ง ด้วยดินสอดำหรือหมึกก็ได้ วงเวียนมีหลายแบบ สามารถเลือกใช้แล้วแต่ความสำคัญของความต้องการในแต่กรณี วิธีเขียนวงกลมหรือส่วนโค้ง ให้ปรับขาวงเวียนที่เป็นเหล็กแหลม ให้ยาวกว่าข้างที่เป็นไส้ดินสอเล็กน้อย ใช้ปลายแหลม ปักลงตรงจุดที่กำหนดให้เป็นศูนย์กลางของวงกลม ปรับขาวงเวียนจนกางได้ระยะเท่ากับรัศมีที่ต้องการจับก้านวงเวียนไว้ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ หมุนวงเวียนเอนไปในทิศทางของการลากเส้นเล็กน้อย พยายามเขียนวงกลมให้สมบูรณ์ โดยการหมุนวงเวียนไปเพียงครั้งเดียว

                   

http://www.nandeestationery.com/images/products/sun-star.jpg

 

      ๕. ดินสอดำ หรือดินสอเขียนแบบ ( Drawing Pencil ) ดินสอเขียนแบบทำด้วยไส้ดินสอที่มีระดับความแข็งต่างกัน ความแข็งของไส้ดินสอมีการระบุไว้บนแท่งดินสอด้วยตัวเลขและตัวอักษร ดินสอที่ใช้ในการเขียนแบบ ควรมีความอ่อนแข็งดังนี้ ๒H, ๓H, H, HB อย่างน้อยควรมี ๔ แท่ง คือ ดินสอที่มีไส้อ่อนได้แก่เกรด F, HB ไส้ขนาดกลาง H – ๒H ไส้แข็ง ๔H – ๕H ในงานเขียนแบบปัจจุบันนี้นิยมใช้ดินสอสำเร็จแบบไส้เลื่อน หรือไส้กด เพราะสะดวกรวดเร็วไม่เสียเวลาต่อการเหลาดินสอ มีความยาวคงที่ บรรจุไส้ใหม่สะดวก ทำให้งานสะอาด ไม่สกปรก

http://www.bspwit.ac.th/LINK%20PAGE/Art%20Group/Drawing%20Tech/D-TECH%20UNIT-02%20FILES/02-022.JPG

๖. ยางลบ ควรเป็นยางลบชนิดนุ่มๆมีคุณภาพใช้ลบดินสอดำที่เขียนผิด หรือลบในสิ่งที่ต้องการจะลบ

             http://1.bp.blogspot.com/-qShbqeMwl7c/UTNzNCceIPI/AAAAAAAAAMQ/jPWA_5DIbjM/s320/2010103_4499.jpg

๗. กระดาษเขียนแบบ มีทั้งขนาดความหนา ๘๐ ปอนด์ ถึง ๑๐๐ ปอนด์ เป็นชนิดไม่มีเส้นขนาดความกว้างความยาว แล้วแต่จะต้องการเขียนหรือต้องการใช้ขั้นตอนการติดกระดาษเขียนแบบที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้ ให้นำกระดาษเขียนแบบที่มีขนาดต่างๆตามความต้องการเขียนแบบวางลงบนพื้นกระดานโต๊ะเขียนแบบหรือแผ่นกระดานรองกระดาษเขียนแบบ โดยให้พอเหมาะกับผู้ที่จะเขียนแบบทำการเขียนแบบมีความคล่องตัวในการเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบจะต้องวางไม่สูงเกินไปจนเกือบจะชิดกับขอบด้านบนของโต๊ะเขียนแบบ,แผ่นกระดานรองกระดาษเขียนแบบหรือวางต่ำลงมาจนเกือบชิดขอบด้านล่างของโต๊ะ,แผ่นกระดานรองกระดาษเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบให้ห่างจากขอบโต๊ะเขียนแบบทางด้านซ้ายมือประมาณ ๑ ผ่ามือ หรือ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร จากนั้นให้นำไม้ฉากที (T-Square) วางทับบนกระดาษเขียนแบบ โดยให้หัวของไม้ฉากทีแนบชิดกับขอบโต๊ะเขียนแบบด้านซ้ายมือ ซึ่งบรรทัดยาวไม้ฉากทีจะทำมุมฉากกับขอบโต๊ะเขียนแบบ ใช้ฉากสามเหลี่ยม (Set-Square) วางบนขอบบรรทัดไม้ฉากที ให้ขอบด้านมุมฉากของฉากสามเหลี่ยมอยู่ในแนวเดียวกันกับขอบด้านซ้ายกระดาษเขียนแบบ และฉากสามเหลี่ยมทำมุมฉากกับไม้ฉากที จัดขอบกระดาษเขียนแบบให้อยู่ในแนวเดียวกันกับด้านมุมฉากของฉากสามเหลี่ยม เมื่อจัดเข้าที่เรียบร้อยแล้วให้ติดมุมกระดาษเขียนแบบทั้ง ๔ ด้าน ด้วยกระดาษกาวหรือเทปใส (Scottape) โดยให้ติดขวางมุม แต่จะต้องติดลึกเข้าไปในพื้นที่กระดาษเขียนแบบมากนัก การติดขวางมุมเพื่อป้องกันกระดาษเขียนแบบ หลุดออกได้ง่ายขณะทำการเขียนแบบ เมื่อติดมุมกระดาษเขียนแบบเรียบร้อยแล้ว ยกเครื่องมือเขียนแบบออก ก็จะได้การติดกระดาษเขียนแบบที่ถูกต้องและใช้ในการเขียนแบบต่อไป

http://203.172.139.92/nonghan/kunplan/kkk/image/lesson3_2.files/image002.gif

       ๘. ผ้ายาง หรือเทปกาว ( Scotch Tape ) ใช้ติดกระดาษเขียนแบบกับโต๊ะเขียนแบบ หรือกระดานเขียนแบบให้แน่นในขณะเขียนแบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันกระดาษเลื่อน การติดกระดาษเขียนแบบที่ถูกวิธีนั้น ต้องติดขวางมุมกระดาษเขียนแบบทั้ง ๔ มุมกระดาษ

               

http://mojosavings.com/wp-content/uploads/2012/08/scotch-tape1.jpg

     ๙. บรรทัดโค้ง ( Irregular Curves ) บรรทัดโค้งใช้สำหรับเขียนเส้นโค้งที่วงเวียนไม่สามารถเขียนได้ โดยทำการจุดไว้ให้ได้ ๓ จุด แล้วลากเส้นผ่านตามจุดนั้นๆตามบรรทัดโค้งเลื่อนบรรทัดโค้งความโค้งตามไปครั้งละ ๓ จุด จนกว่าจะได้รูปตามต้องการ

                       

http://www.thaigoodview.com/files/u29257/eq19.gif

 

      ๑๐. บรรทัดสเกล ( Scale ) ใช้สำหรับย่อส่วนตามต้องการ มีลักษณะเป็นแท่งสามเหลี่ยม ๖ ด้าน ในแต่ละด้านจะมีมาตราส่วนย่อไว้ดังนี้ ๑ : ๒๐, ๑ : ๒๕, ๑ : ๕๐, ๑ : ๗๕, และ ๑ : ๑๐๐

http://www.daonline.net.au/userfiles/image/Scale%20Ruler%20Image.jpg

 

สรุป        

      งานเขียนแบบ เป็นงาน หลักงานหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ในอดีตการเขียนแบบก่อสร้างเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ต้องเขียนด้วยมือ ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะด้าน ต้องมีโต๊ะเขียนแบบ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการวัดระยะ วัดมุม วัดองศา ต่างๆ ตลอดจน ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการเขียนภาพต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามตามต้องการ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีความยุ่งยากในการจัดรูปแบบ ตลอดจน มีความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เมื่อมีความจำเป็นต้อง แก้ไขแบบแปลนนั้น ๆ
      แต่ในสมัยนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เครื่องมือเขียนแบบของช่างรุ่นใหม่เปลี่ยนมาเป็น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค และอุปกรเสริมไฮเทคต่าง ๆ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ซอฟแวร์ที่ช่วยในการเขียนแบบให้เราทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ ซอฟแวร์ก็มีกันมากมายหลายค่ายเอามากๆแต่ขอยกตัวอย่างที่เราคุ้นหูกันมากก็คือ AUTOCAD เราสามารถใช้คำสั่งของ AUTOCAD ง่าย ๆ เพียงไม่กี่คำสั่งก็สามารถสร้างงานเขียนแบบได้มากมายเพียงพอแล้ว

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


pairat2013
(ไพรัตน์ แสนโสม)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 7,463 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 1 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 51 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน