แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / ประเพณีท้องถิ่น / แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น | วิชาการ.คอม


แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / ประเพณีท้องถิ่น / แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ดินแดนมหัศจรรย์บนพื้นพิภพ / อุทยานอ้อมฤดี บ้านอ้อมกอ ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน พงษ์123 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 แหล่งเรียนรู้ / แหล่งท่องเที่ยว
หน้าที่ 2 ประวัติการก่อตั้งบ้านอ้อมกอ
หน้าที่ 3 ร่องรอยมหัศจรรย์
หน้าที่ 4 เจดีย์โบราณ
หน้าที่ 5 ดินแดนหมัศจรรย์หินล้านปี
หน้าที่ 6 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
หน้าที่ 7 พิธีบวงสรวงเจ้าปู่หอคำ (พญาศรีสุทโธ)
หน้าที่ 8 วัดศรีชมชื่น
หน้าที่ 9 ภาษาอีสานวันละคำ
หน้าที่ 10 ผญา คำสอน
หน้าที่ 11 ผญา
หน้าที่ 12 ควมทวย
หน้าที่ 13 การเล่นของเด็กไทยโบราณ
หน้าที่ 14 วิเคราะห์หลักสูตร ปฐมวัย
หน้าที่ 15 แผนการจัดการเรียนรู ปฐมวัย 1
หน้าที่ 16 แผนการจัดการเรียนรู ปฐมวัย 2
หน้าที่ 17 วิเคราะห์หลักสูตร ช่วงชั้นที่ 1 - 2
หน้าที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู มักคุเทศ 1
หน้าที่ 19 แผนการจัดการเรียนรู้ มักคุเทศ 2
หน้าที่ 20 แผนการจัดการเรียนรู้ มักคุเทศ 3
หน้าที่ 21 วิเคราะห์หลักสูตรการเล่นพื้นเมือง ชั้น ม.1
หน้าที่ 22 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 1
หน้าที่ 23 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 2
หน้าที่ 24 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 3

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา