เวียนามข้อมูลทั่วไป | วิชาการ.คอม


เวียนามข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Socialist Republic of Vietnam ข้อมูลทั่วไป ชื่อทางการ - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม The Socialist Republic of Vietnam Công H&og

ผู้เขียน greentea ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เวียดนามข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการ - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม The Socialist Republic of Vietnam Công Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam รูปแบบการปกครอง - สังคมนิยม รัฐธรรมนูญ - รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๙๒ กำหนดให้เวียดนามเป็น ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม พรรคการเมือง - ระบบพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม รัฐบาล - รัฐบาลแต่งตั้งโดยสภาแห่งชาติ (National Assembly) มีวาระดำรงตำแหน่ง ๕ ปี ผู้นำสำคัญทางการเมือง - นายหน่ง ดึ๊ก หมั่น (Nông Đức Mạnh) เลขาธิการพรรค คอมมิวนิสต์ (พ.ค.๔๙) - นายเหงียน มินห์ เจี๊ยต (Nguyễn Minh Triết) ประธานาธิบดี - นายเหงียน เติ๋น ซุง (Nguyễn Tấn Dũng) นายกรัฐมนตรี - นายเหงียน ฝู้ จ่อง (Nguyễn Phú Trọng) ประธานสภาแห่งชาติ เมืองหลวง - กรุงฮานอย (Hà Nội) วันชาติ - ๒ กันยายน (ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อ ๒ กันยายน 1945) ประชากร - 80กว่า ล้านคน (๒๕๔๖) เงินตรา/อัตราแลกเปลี่ยน - สกุลด่อง (Đồng) ประมาณ ๑๖,๐๐๐ด่อง / ๑ ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๓๖๐ ด่อง/1 บาท

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา