วิชาการดอทคอม ptt logo

เขียนโปรแกรมด้วย Java

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เขียนด้วยภาษาบ้านๆไม่วิชาการ
ผู้เขียน: Black&White ชมแล้ว: 40,704 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 18 April 2007, 9:39 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 29 April 2011, 10:21 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 9 - การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ( ตอนที่ 1 )

วันนี้เราจะมาพูดถึงการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ 
หลายคนอาจสงสัยว่าเราจะวนซ้ำเพื่ออะไร  ในเมื่อเราสามารถก็อปโค้ดมาวางๆต่อกันได้
แต่ให้เราลองนึกถึงว่าถ้าโค้ดที่เราต้องการวนซ้ำมีจำนวน 20 บรรทัดต้องการวน 6 รอบ
แล้ววันดีคืนดีเราต้องแก้ไขโค้ดทั้ง 20 บรรทัดเรามิต้องแก้ทั้ง 120 บรรทัดเลยหรือ
นี้จึงเป็นที่มาของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะครับ 
ในการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำจะมีอยู่  2  แบบคือการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำแบบใช้  for
และการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำแบบใช้  while  หรือ  do..while

ซึ่งในครั้งนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำแบบที่ใช้  for  กัน
โดยลูป  for  จะมีรูปแบบดังนี้

for(ค่าเริ่มต้น;เงื่อนไขที่ต้องการให้ตรวจสอบ;การเปลี่ยนแปลงค่า)
{
          การกระทำใดๆที่ต้องการให้วนซ้ำ;
}

 

โดยหลักการทำงานนั้นจะเริ่มจาก  การกำหนดค่าเริ่มต้น  จากนั้นจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
จะกระทำการใดๆ ตามภายใน { } เมื่อทำจบจะไปทำการเปลี่ยนแปลงค่า
เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าเรียบร้อยจะไปทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะวนซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ
พูดแบบนี้อาจไม่เห็นภาพเราลองมาทำการเขียนโปรแกรมทดสอบกัน

for(int i=0;i<=10;i++)
{
          System.out.println("Round : "+i);
}

ลองมาดูทีละขั้นตอนกันนะครับ
ในตอนแรก โปรแกรมจะทำการสร้างตัวแปร  integer  ชื่อว่า  i  และทำการกำหนดค่าให้ = 0
จากนั้นจะไปทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่า  i<=10  หรือไม่  ซึ่งในรอบนี้เป็นจริงจึงทำการแสดงข้อความ

Round 0

เมื่อแสดงผลเสร็จโปรแกรมก็จะทำการเปลี่ยนแปลงค่าโดยจะเพิ่มค่า  i  เข้าไป  1
จากนั้นก็จะวนไปทำการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วจึงทำต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ
ซึ่งจะมีการแสดงผลดังนี้

Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
Round 8
Round 9
Round 10

ในรอบสุดท้าย  i  จะเท่ากับ  11  ในครั้งนี้เราได้เห็นแล้วว่าเรามีวิธีการใช้  for  อย่างไรบ้าง
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์บ้างเล็กน้อยซึ่งถ้าไม่เข้าใจสามารถโพสถามไว้ได้นะครับ
ถ้าผมเข้ามาแล้วผมจะพยายามตอบกลับไปนะครับ  ในครั้งหน้าเราจะพูดถึงการใช้  while  และ 
do..while  กันนะครับ
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 19 ก.ค. 2554 (13:06)
ผมอยากทราบวิธีการเข๊ยนโปรแกรมเพื่อรับค่าคะแนนเก็บของนักศึกษา แล้วให้คำนวณหาคะแนนรวม และเกรดที่ได้รับ เมื่อกำหนดให้ a= 80-100 B=70-79 C=60-69 D=50-59 F=0-49

Final(50) Midterm(30) Scoer(20) Total(100) Grade
41 22 18

กำหนดเงื่อนไข
-รับคะแนนสอบปลายภาค (final)แล้วตรวจสอบว่าต้องไม่เกิน 50 ถ้าเกินให้จบการทำงาน โดยใช้คำสั่ง System.exit(0);ถ้าไม่ใช่ให้ทำงานต่อ

-รับคะแนนสอบกลางภาค (midterm)แล้วตรวจสอบว่าต้องไม่เกิน 30 ถ้าเกินให้จบการทำงาน ถ้าไม่ใช่ให้ทำงานต่อ

-รับคะแนนเก็บ (score)แล้วตรวจสอบว่าต้องไม่เกิน 20 ถ้าไม่เกินให้จบการทำงาน ถ้าไม่ใช้ให้ทำงานต่อ
phiboonsak
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


Black&White
(ตะวัน วิรัชสกุลทิพย์)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 2,931 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 7 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน