เขียนโปรแกรมด้วย Java | วิชาการ.คอม


เขียนโปรแกรมด้วย Java

สารบัญ

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ( ตอนที่ 1 )

วันนี้เราจะมาพูดถึงการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ  หลายคนอาจสงสัยว่าเราจะวนซ้ำเพื่ออะไร  ในเมื่อเราสามารถก็อปโค้ดมาวางๆต่อกันได้แต่ให้เราลองนึกถึงว่าถ้าโค้ดที่เราต้องการวนซ้ำมีจำนวน 20 บรรทัดต้องการวน 6 รอบแล้ววันดีคืนดีเราต้องแก้ไขโค้ดทั้ง 20 บรรทัดเรามิต้องแก้ทั้ง 120 บรรทัดเลยหรือนี้จึงเป็นที่มาของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะครับ  ในการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำจะมีอยู่  2  แบบคือการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำแบบใช้  forและการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำแบบใช้  while  หรือ  do..whileซึ่งในครั้งนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำแบบที่ใช้  for  กันโดยลูป  for  จะมีรูปแบบดังนี้for(ค่าเริ่มต้น;เงื่อนไขที่ต้องการให้ตรวจสอบ;การเปลี่ยนแปลงค่า){          การกระทำใดๆที่ต้องการให้วนซ้ำ;}

 

โดยหลักการทำงานนั้นจะเริ่มจาก  การกำหนดค่าเริ่มต้น  จากนั้นจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะกระทำการใดๆ ตามภายใน { } เมื่อทำจบจะไปทำการเปลี่ยนแปลงค่า เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าเรียบร้อยจะไปทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะวนซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จพูดแบบนี้อาจไม่เห็นภาพเราลองมาทำการเขียนโปรแกรมทดสอบกัน

for(int i=0;i<=10;i++){          System.out.println("Round : "+i);}

ลองมาดูทีละขั้นตอนกันนะครับในตอนแรก โปรแกรมจะทำการสร้างตัวแปร  integer  ชื่อว่า  i  และทำการกำหนดค่าให้ = 0จากนั้นจะไปทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่า  i<=10  หรือไม่  ซึ่งในรอบนี้เป็นจริงจึงทำการแสดงข้อความ

Round 0

เมื่อแสดงผลเสร็จโปรแกรมก็จะทำการเปลี่ยนแปลงค่าโดยจะเพิ่มค่า  i  เข้าไป  1จากนั้นก็จะวนไปทำการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วจึงทำต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จซึ่งจะมีการแสดงผลดังนี้

Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10

ในรอบสุดท้าย  i  จะเท่ากับ  11  ในครั้งนี้เราได้เห็นแล้วว่าเรามีวิธีการใช้  for  อย่างไรบ้างซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์บ้างเล็กน้อยซึ่งถ้าไม่เข้าใจสามารถโพสถามไว้ได้นะครับถ้าผมเข้ามาแล้วผมจะพยายามตอบกลับไปนะครับ  ในครั้งหน้าเราจะพูดถึงการใช้  while  และ  do..while  กันนะครับ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา