คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี | วิชาการ.คอม


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร

ผู้เขียน ณิชากร ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี 4 หลักสูตร ใน 3 สาขาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี) สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (4 ปี) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (4 ปี) นักศึกษาสามารถสมัครได้โดยตรงที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2550 โดยใช้หลักฐานต่อไปนี้ 1) สำเนารายงานผลการเรียน 2 ชุด 2) สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 5 รูป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-479496-7 ต่อ 501

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา