สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน | วิชาการ.คอม


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ ให้เยาวชนและทุกคนได้ศึกษาหาความรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรวมฉบับเสริมการเรียนรู้ด้วยค่ะ

ผู้เขียน lita ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนะนำสารานุกรม

สารานุกรมที่จะแนะนำก็คือ เล่ม 18 24 30 1.เล่ม 18 จะมีเนื้อหาที่ทุกคนควรศึกษา เช่น เรื่องกฏหมาย เรื่องประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ เรื่องการแต่งกาย การเลี้ยงหมู ฯลฯ จะมีเรื่องราวมากมายให้ได้ศึกษาและให้ได้อ่านกันทั้งครอบครัว โดยเป็นพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค่ะ 2.เล่ม 24 จะมีเรื่องหลายเรื่องเลยค่ะ เช่น ปราสาทขอมในประเทศไทย ฯลฯ ให้รู้ถึงเรื่องต่างๆ เล่มนี้ ส่วนมากจะเป็นเล่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีค่ะ หาอ่านดูด้วยนะคะ 3.เล่ม 30 เล่มนี้ดีมากเลยค่ะ มีทั้งส่วนสำหรับ เด็กเล็ก เด็กกลาง เด็กโตค่ะ อ่านดูก้ดีนะคะ ...และที่อยากแนะนำก็คือ ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่ม 4 5 6 สีสันสวยงามมากเลยค่ะ อ่านดูนะคะ..........

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา