วิชาการดอทคอม ptt logo

เครื่องเขียนรูปพาราโบลา

มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อทำสื่อการสอนในวิชาเรขาคณิตซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนจะเกิดความเข้าใจลำบากในเรื่องของบทนิยามจึงมีความพยายามที่จะนำบทนิยามของรูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเขียนรูปเรขาคณิต
ผู้เขียน: Krutit ชมแล้ว: 5,440 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 25 July 2007, 3:29 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 25 July 2007, 3:50 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 9 เม.ย. 2552 (04:34)
มีประโยชน์มากครับ
sujetgo
ร่วมแบ่งปัน81 ครั้ง - ดาว 53 ดวง


Krutit
(นายสถิต ตาคำ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,653 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 5 ครั้ง
ได้รับดาว 152 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน