กระดาษ | วิชาการ.คอม


กระดาษ

ใครคิดว่าไม่สำคัญ

ผู้เขียน ครูจินตนา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ดอกไม้กระดาษ

การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ [[54909]] หลักการและข้อเสนอแนะในการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง ก่อนที่จะลงมือทำดอกไม้แห้ง ควรเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ครบและจะต้องมีจุดมุ่งหมายว่าจะทำดอกอะไรเพราะดอกไม้ที่ทำขึ้นแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน บางอย่างทำเพื่อใช้ประดับ ปักแจกันและตกแต่งสถานที่จึงแยกออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. ดอกไม้ที่ใช้เป็นเครื่องประดับ สำหรับประเภทนี้ ไม่ต้องให้เหมือนของจริงมาก มุ่งแต่สวยงามสะดุดตาเป็นประการสำคัญ การย้อมสีเข้าดอก การเข้าช่อ การเลือกเกสร ทุกอย่างต้องทำด้วยความพิถีพิถัน ปราณีตเรียบร้อย สีสันกลมกลืนกับผ้า 2. ดอกไม้ที่ทำขึ้นเพื่อปักแจกัน หรือตกแต่งสถานที่ต้องพยายามทำให้เหมือนของจริงมากที่สุด การที่จะทำให้เหมือนของจริงนั้น จำเป็นต้องนำดอกไม้จริงมาเป็นตัวจริงมาเป็นตัวอย่างและการเลือกวัสดุต่างๆ เช่น ผ้า กระดาษ สี เกสร ฯลฯ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับของจริง ตลอดจนการระบายสี เข้าดอก เข้าช่อ ต้องพยายามให้เหมือนของจริงเช่นเดียวกัน 3. ดอกไม้ที่ทำขึ้นเป็นของชำร่วย ต้องให้ดูสวยงามกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารัก โดยยึดถือดอกไม้ที่ทำเป็นเครื่องประดับจะต้องหรือปักแจกันมาดัดแปลง เพราะดอกไม้ที่ทำขึ้นเป็นของชำร่วยจำต้องทำได้เร็วและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าดอกไม้ชนิดอื่น วัสดุ-อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ 1. กระดาษแก้ว , กระดาษสา สีขาว เบอร์ 1 2. กรรไกร 3. ลวดต้นเบอร์ 22 ยาว 16 นิ้ว 4. ลวดสีขาวเบอร์ 26 5. ลวดสีเขียว เบอร์ 24 6. ฟลอร่าเทปสีเขียว 7. กาวลาเท็กช์ 8. เกสรสำเร็จหัวแหลมสีครีม 9. สีทำดอกไม้ สีน้ำเงิน , เหลือง, แดง 10. พู่กัน เบอร์ 6 หัวแบน 11. ถ้วยผสมสี 12. ด้าย ดอกดาวกระจายประดิษฐ์ วัสดุ – อุปกรณ์ 1. กระดาษแก้ว 2. กรรไกร 3. เกสรสำเร็จ 4. ลวดต้น 5. ลวดสีขาวเบอร์ 26 6. กาว 7. ด้าย , ผ้าบาง ขั้นตอนการทำ 1. ตัดกลีบดอกตามแบบ ดอกตูม 5 กลีบ ( 1 ดอก) ดอกแย้ม 10 กลีบ ( 1 ดอก) ดอกบาน 11 กลีบ ( 1 ดอก) 2. ใช้ลวดดามด้านหลังกลีบทุกกลีบให้ลวดต่ำจากปลายกลีบ 1.5 เซนติเมตร 3. พับกลีบที่ดามลวดพับครึ่งวางลงบนผ้าบางโดยวางเกรนผ้าเฉลียงพับทบผ้า ใช้ฝ่ามือยกดลงบนกลีบใช้มือขวาดึงชายผ้าเข้าหาตัว -3- วิธีเข้าดอก 1. ใช้ลวดสีขาวเบอร์ 26 ตัดแบ่งครึ่งจำนวน 2 เส้น นำเกสรจำนวน 3 เส้นพับครี่ง ใช้ด้ายมัดเกสรติดกับลวด 2. นำกลีบดอกมัดติดกับเกสรจำนวน 5 กลีบ (ดอกตูม) 3. นำกลีบดอกมัดติดกับเกสรจำนวน 5 กลีบเป็นชั้นแรกและใส่สับหว่างอีก 5 กลีบ เป็นดอกแย้ม 4. นำกลีบดอกมัดติดกับเกสรจำนวน 5 กลีบ เป็นชั้นแรกใส่สับหว่างอีก 5 กลีบเป็น ชั้นที่ 2 และใส่อีก 5 กลีบ เป็นดอกบาน 5. ใช้ฟลอร่าเทปสีเขียวพันก้านดอก การเข้าช่อ นำดอกตูมพันติดกับลวดต้นใช้ฟลอร่าเทปสีเขียวพันก้าน จากนั้นนำดอกแย้มพัน 1 ดอก เว้นระยะห่างจากดอกตูม 3 นิ้ว และนำดอกแย้ม 1 ดอก พันกับก้านต้น เว้นระยะห่าง 3 นิ้ว นำดอกบาน 1 ดอก พันติดกับก้านดอก เว้นระยะห่าง 3 นิ้ว นำดอกบาน ดอกสุดท้ายพันติดกับก้านต้น โดยเว้นระยะห่าง 1 นิ้ว ใช้ฟลอร่าเทปสีเขียวพันให้สุดก้าน ************************* ดอกเฟื่องฟ้า วัสดุ – อุปกรณ์ 1. กระดาษแก้ว 2. กรรไกร 3. เกสรสำเร็จ 4. ลวดต้น 5. ลวดสีขาวเบอร์ 26 6. กาว 7. ด้าย , ผ้าบาง ขั้นตอนการทำ 1. ตัดกลีบดอกตามแบบ กลีบ ก ตัด 15 กลีบ กลีบ ข ตัด 18 กลีบ กลีบ ค ตัด 21 กลีบ ใบ ง ตัด 5 ใบ ใบ จ ตัด 5 ใบ 2. ใช้ลวดดามด้านหลังกลีบทุกกลีบให้ลวดต่ำจากปลายกลีบ 1.5 เซนติเมตร 3. พับกลีบที่ดามลวดพับครึ่งวางลงบนผ้าบางโดยวางเกรนผ้าเฉลียงพับทบผ้า ใช้ฝ่ามือยกดลงบนกลีบใช้มือขวาดึงชายผ้าเข้าหาตัว -5- วิธีเข้าดอก 1. นำเกสรหัวแหลมตัดแบ่งครึ่งติดด้านหน้ากลีบทุกกลีบ 2. นำกลีบดอก ก จำนวน 3 กลีบ เข้าดอกรวมกันเป็นดอกแย้ม ได้ 5 ดอก 3. นำกลีบดอก ข จำนวน 3 กลีบ เข้าดอกรวมกันเป็นดอกบานเล็ก ได้ 6 ดอก 4. นำกลีบดอก ค จำนวน 5 กลีบ เข้าดอกรวมกันเป็นดอกบานใหญ่ ได้ 7 ดอก พันก้านดอกทุกดอกด้วยฟลอร่าเทป การเข้าช่อ 1. นำดอกแย้มพันรวมกัน ช่อที่ 1 ใช้ 2 ดอก ช่อที่ 2 ใช้ 3 ดอก 2. ดอกบานเล็กพันรวม กันเป็นช่อ ช่อละ 2 ดอก ได้ 3 ช่อ 3. ดอกบานใหญ่พันรวมกัน เป็นช่อ ช่อละ 2 ดอกได้ 3 ช่อมี่1 ช่อ จะใส่ 3 ดอก 4. ใช้ลวดเบอร์ 26 พันต่อก้านกับช่อดอกแย้มทั้ง 2 ช่อเว้นให้ห่างกันประมาณ 1 ซ.ม นำดอกบานเล็ก และดอกบานใหญ่มาพันเข้าช่อต่อไปจนครบ 4. นำลวดต้นมาพันต่อกับช่อดอกที่เข้าไว้ แล้วนำใบ ง และใบ จ มาพันเข้ากับก้าน ให้ รอบก้านเว้นระยะให้ห่างกัน ประมาณ 1.5 ซ.ม พันฟลอร่าเทปจนสุดก้าน ********************** [[54899]] [[54908]]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา