คอมพิวเตอร์กับการออกแบบงานกราฟิก | วิชาการ.คอม


คอมพิวเตอร์กับการออกแบบงานกราฟิก

สารบัญ

โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ

ตัวอย่างโปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ โปรแกรม 3D Studio MAX R2         เป็นโปรแกรมยอดนิยมในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และจำนวนผู้ใช้มีจำนวนเพิ่มมาขึ้น เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องการความสามารถของเครื่องมากนั้น มีคำสั่งมากมาย และใช้งานได้ไม่ยากนัก ประสิทธิภาพจัดอยู่ในขั้นสูง สามารถทำภาพ 3 มิติ และแอนิเมชั่นที่มีคุณภาพดีได้ และตัวโปรแกรมเองยังเปิดให้ผู้พัฒนารายอื่น ๆ สร้างโปรแกรมเสริมประเภท Plug-in ให้กับโปรแกรม 3D Studio MAX เป็นจำนวนมาก [[57518]] โปรแกรม Softmage 3.7 for NT         เป็นโปรแกรม 3 มิติ ระดับไฮเอนด์ (High End) โปรแกรมหนึ่งที่มีผู้ใช้งานกันมากในระดับอาชีพ โดยเฉพาะงานประเภทแอนิเมชันทางด้านการโฆษณา โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การ์ตูน และเกม แต่โปรแกรมนี้ยังต้องการเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง ถึงแม้ว่าจะทำงานบนเครื่องพีซีได้ก็ตาม แต่ควรมีเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะหาได้ Display card ที่ใช้ต้อง Support Open GL ด้วย ขนาดของ RAM ไม่ต่ำกว่า 128 MB         ข้อดีของโปรแกรมนี้ มีอยู่หลายด้านด้วยกัน เช่น มีหลายแพลตฟอร์ม คือ สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องพีซี และเครื่อง Silicon Graphic คำสั่งที่เป็นลักษณะเด่นในโปรแกรมนี้ คือ Actor Module และ IK Dynamic Simulations และ Mental Ray Shading ซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้จากการ Render ออกมามีคุณภาพสูง โดยใช้เทคนิค Ray Tracing, Paint Dialogs ซึ่งจะมีเครื่องมือสำหรับแก้ไข UV Texture และ 3D Paint ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้สร้างรูปร่างต่าง ๆ ในวิดีโอเกม การควบคุมฉากที่ซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้ Viewport ที่มีลักษณะคล้าย Spread sheet และ Expression , Channels ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุต่าง ๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิม         โปรแกรมที่เป็น Plug-in ของ SoftImage มีอยู่หลายอันที่มีชื่อเสียง และใช้งานในอาชีพต่าง ๆ เช่น ToonZ ที่ใช้ในการสร้างเซลล์แอนิเมชันในภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง Anastasia ของ Walt Disney [[57520]] โปรแกรม Bryce 3D v 3.0         เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างภาพภูมิทัศน์ (Landscape) ในโปรแกรมมีเครื่องมือในการสร้างภาพภูเขา ทะเล ท้องฟ้า ก้อนเมฆ ต้นไม้ การใช้งานค่อนข้างง่าย ใช้เวลาสร้างไม่มาก User’s interface เป็นแบบกราฟิกทั้งหมด นอกจากใช้ในการสร้างภาพเพื่อเลียนแบบธรรมชาติแล้ว ยังสามารถใช้ในการสร้างภาพในจินตนาการได้ด้วย เช่น บรรยากาศบนดวงดาวต่าง ๆ [[57519]] ที่มา : พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ “เทคนิคการออกแบบงานกราฟิก” กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547 ข้อมูลจาก : http://www.istupa.com/webboard/index.php?showtopic=3471 ข้อมูลจาก : http://meltingpot.fortunecity.com/seymour/16/dc2.htm[[57517 ภาพจาก : http://tirad.com/reviews/reviewmax8.htm ภาพจาก : http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1121/program.htm

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา