DirectX | วิชาการ.คอม


DirectX

DirectX คืออะไร ? ทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราต้องมี DirectX

ผู้เขียน mrpisanu ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

อะไรคือ DirectX

[[57716]] โดยชูเกียรติ ประเสริฐสุข49230915 พิษณุ วิไลพิศ49231020 MIT10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์           ในอดีตการพัฒนาโปรแกรมทางด้าน Multimedia โดยเฉพาะการพัฒนาโปรแกรมเกมส์ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อ Hardware โดยตรง ทั้งทางด้านภาพและเสียงทำให้ประสบปัญหามาก เพราะต้องเขียนโปรแกรมที่รองรับ Hardware ที่หลากหลาย จึงได้มีผู้พัฒนาชุดคำสั่ง (application programming interfaces : API ) สำหรับการติดต่อกับ Hardware เพื่อที่ผู้พัฒนาโปรแกรมเกมส์ไม่ต้องกังวลกับส่วนของการติดต่อกับ Hardware โดย API ที่เป็นที่นิยมคือ DirectX ของไมโครซอฟต์และ Open GL ของซิลิคอนกราฟิค           ไมโครซอฟต์ ได้พัฒนา DirectX และติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows 95 เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถ download เวอร์ชั่นใหม่มาปรับปรุงได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ Microsoft ปัจจุบันพัฒนามาถึงเวอร์ชัน 10.0 ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows Vista           DirectX สามารถติดต่อกับระบบ Hardware ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านระบบปฏิบัติการ ทำให้สามารถเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Hardware เช่น Graphic Card, Sound card, 3D Accelerator ได้โดยตรง และมีความสามารถวิเคราะห์ความสามารถของ Hardware เพื่อปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมให้เหมาะสมหรือชดเชยการทำงานที่ไม่สนับสนุนโดย Hardware นั้นโดยการจำลองการทำงานนั้นด้วย software ทำให้โปรแกรม Multimedia หรือเกมส์ที่ติดต่อผ่าน DirectX ใช้ความสามารถด้านฮาร์ดแวร์ของระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังสามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ Hardware ที่แตกต่างกันได้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา