วิชาการดอทคอม ptt logo

กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกด้วยรูปแบบผสมผสานระหว่างการเยี่ยมบ้าน และการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางรายบุคคล

ปัจจุบันผลกระทบจากการเจ็บป่วยของโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาตครึ่งซีก) ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้ผู้ป่วยมีขีดจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นเหตุให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินชีวิตไปด้วย
ผู้เขียน: ekalak ชมแล้ว: 29,470 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 13 October 2007, 7:31 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 10 October 2010, 12:32 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 7 - เอกสารคู่มือการออกกำลังกายและฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกด้วยตนเอง
ผู้สนใจติดต่อขอสำเนาเอกสารได้ที่ e-mail = ekalakchan@yahoo.com*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด