กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกด้วยรูปแบบผสมผสานระหว่างการเยี่ยมบ้าน และการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางรายบุคคล | วิชาการ.คอม


กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกด้วยรูปแบบผสมผสานระหว่างการเยี่ยมบ้าน และการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางรายบุคคล

ปัจจุบันผลกระทบจากการเจ็บป่วยของโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาตครึ่งซีก) ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้ผู้ป่วยมีขีดจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นเหตุให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินชีวิตไปด้วย

ผู้เขียน ekalak ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา