ProShow Gold 2.0 | วิชาการ.คอม


ProShow Gold 2.0

ProShow Gold 2.0

ผู้เขียน เด็กก๋อง ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

               
หน้าที่ 1 ProShow Gold 2.0 คืออะไร?
หน้าที่ 2 การเตรียมภาพก่อนนำไปใชในโปรแกรม ProShowGold
หน้าที่ 3 การเตรียมข้อมูลของภาพและเพลงต่าง ๆก่อนที่จะเริ่มติดตั้งและใช้งาน
หน้าที่ 4 การเตรียมข้อมูลของภาพและเพลงต่าง ๆก่อนที่จะเริ่มติดตั้งและใช้งาน 2
หน้าที่ 5 เริ่มต้นการใช้งาน
หน้าที่ 6 เริ่มต้นการใช้งาน หน้า 2 ตอน เมณูบาร์
หน้าที่ 7 เริ่มต้นการใช้งาน หน้า 3
หน้าที่ 8 เริ่มต้นการใช้งาน หน้า 4
หน้าที่ 9 หน้าที่การทำงาน
หน้าที่ 10 หน้าที่การทำงาน
หน้าที่ 11 หน้าที่การทำงาน หลังจากที่เริ่มเข้าใจจากข้างต้นแล้ว
หน้าที่ 12 หน้าที่การทำงาน หลังจากที่เริ่มเข้าใจจากข้างต้นแล้ว ตอน 2
หน้าที่ 13 หน้าที่การทำงาน หลังจากที่เริ่มเข้าใจจากข้างต้นแล้ว ตอน 3
หน้าที่ 14 ขั้นตอนการทำงาน
หน้าที่ 15 ขั้นตอนการทำงาน 2
หน้าที่ 16 ขั้นตอนการทำงาน 3

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา