เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Photoshop | วิชาการ.คอม


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Photoshop

โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่สามารถตัดต่อดัดแปลง ปรับแต่งสีทั้งหมดหรือบางส่วน ซ้อนภาพ และใ่ส่ เอฟเฟ็คต์ต่างๆ ได้ หลังจากบันทึกผลงานเก็บไว้ จะสามารถเก็บไว้ได้ในรูปแบบของไฟล์ PSD, JEPG, BMP, GIF และ ไฟล์ตระกูลที่เป็นรูปภาพทั้งหมด

ผู้เขียน อาจารย์เอ้ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโหมดสี

- โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่สามารถตัดต่อดัดแปลง ปรับแต่งสีทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่อนภาพ และใ่ส่ เอฟเฟ็คต์ต่างๆ ได้ หลังจากบันทึกผลงานเก็บไว้ จะสามารถเก็บไว้ได้ในรูปแบบของไฟล์ PSD, JEPG, BMP, GIF และ ไฟล์ตระกูลที่เป็นรูปภาพทั้งหมด โดย ไฟล์ BMP จะใช้สำหรับทำภาพ Wallpaper ของหน้าจอคอมพิวเตอร์, ไฟล์ GIF และ JPG สำหรับใช้ในเว็บเพจ เป็นต้น - Mode (โหมดสีที่ใช้ในการทำงาน) Bitmap แสดงสีเพียง 2 สี คือ สีขาวและสีดำเท่านั้นไม่มีการไล่น้ำหนักสีทำให้ได้ภาพที่หยาบมากที่สุด Grayscale แสดงสีที่มีการไล่น้ำหนักจากสีขาวไปจนถึงสีดำ สามารถแสดงน้ำหนักสีได้ถึง 256 สี RGB color แสดงสีที่เกิดจากผลของการแสดงผลของสี 3 สีรวมกัน คือ R = สีแดง G = สีเขียว B = สีน้ำเงิน โดยมีการไล่ลำดับสีได้ 256 ระดับ และเมื่อรวมกันทั้ง 3 สี จะสามารถแสดงสีได้ถึง 16.7 ล้านสี โหมดสีนี้เหมาะกับการสร้างงานกราฟิกต่างๆ และใช้ ในการออกแบบเว็บไซด์ด้วยเนื่องจากมีสีสดและดึงดูดใจ CMYK Color แสดงสีที่เกิดจากผลของการแสดงผลของสี 4 สีรวมกัน คือ Cyan = สีฟ้า Magenta = สีชมพูบานเย็น Yellow = สีเหลือง Black = สีดำ เหมาะกับงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ Lab Color โหมดสีที่ใช้โมเดลสีแบบ Lab เป็นหลัก เป็นโหมดสีที่ให้สีเหมือนจริงมากที่สุด เหมาะสำหรับการทำงานกับภาพ Photo CD หรือภาพ ที่ต้องการส่งผ่านไปใช้งานระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน คงจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะค่ะ[[61353]]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา