แหล่งอ้างอิงออนไลน์ | วิชาการ.คอม


แหล่งอ้างอิงออนไลน์

ค้นหาข้อมูลต่างๆ จากแหล่งอ้างอิงออนไลน์ได้ที่นี่

ผู้เขียน rainwindy ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

Free online references

Dictionary ภาษาไทย http://rirs3.royin.go.th/riThdict (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php (ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน) http://lexitron.nectec.or.th (พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย) http://www.widebase.net/itterm/termindex_0.htm (ศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์) ภาษาอังกฤษ http://www.askoxford.com http://dictionary.cambridge.org http://www.hyperdictionary.com (ศัพท์ทั่วไป ศัพท์คอมพิวเตอร์ และศัพท์ทางด้านการแพทย์) http://www.m-w.com/ http://www.dictionarylink.com (ศัพท์ทั่วไป ศัพท์คอมพิวเตอร์ ศัพท์ด้านกฎหมาย การเงิน ศัพท์ทางด้านการแพทย์ รวมถึง สำนวน และตัวย่อต่างๆ) http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html (Dictionary of Abbreviations and Acronyms in Geographic Information Systems, Cartography) http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html (Medical Dictionary) http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd (ศัพท์ด้านแแพทยศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) Encyclopedia ภาษาอังกฤษ http://encyclopedia.thefreedictionary.com http://www.britannica.com http://www.encyclopedia.com แหล่งอ้างอิงอื่นๆ http://www.worldatlas.com (แผนที่โลก) http://www.thailandmaps.net (แผนที่ประเทศไทย) http://www.biography.com (หาชีวประวัติบุคคลสำคัญทั่วโลก) http://www.s9.com/biography (หาชีวประวัติบุคคลสำคัญทั่วโลก) http://encarta.msn.com (รวมทุกอย่าง เช่น พจนานุกรม สารานุกรม แผนที่ ฯลฯ) [[61521]]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา