วิชาการดอทคอม ptt logo

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น รวบรวมโดย นางปริสา วงศ์คำพระ ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
ผู้เขียน: parisaw ชมแล้ว: 81,106 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 15 November 2007, 11:45 am ปรับปรุงล่าสุด: Thu 29 October 2009, 12:38 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - กราฟ

     ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ทำให้นักเรียนบางคนได้เรียนบางคนไม่ได้เรียน แต่ถ้าพูดถึงในส่วนของเนื้อหาเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง กราฟเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้จำลองปัญหาบางปัญหาโดยเขียนแผนภาพที่ประกอบด้วยจุดและเส้น ปัจจุบันมีการนำทฤษฎีกราฟมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ พันธุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น แต่ในบทเรียนคณิตศาสตร์ของช่วงชั้นที่ 4 นั้นมีเนื้อหาเพียงบางส่วนในทฤษฎีกราฟเท่านั้นซึ่งประกอบด้วย กราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน กราฟออยเลอร์ การประยุกต์ของกราฟ ดังนั้นถ้าต้องการศึกษาเนื้อหาเรื่องทฤษฎีกราฟต้องค้นคว้าเพิ่มเติมอีกสักหน่อย ถ้าต้องการสืบค้นทางอินเทอร์เนตสามารถใช้คำสืบค้นได้หลายคำดังเช่น กราฟ ทฤษฎีกราฟ ดีกรีของจุด กราฟออยเลอร์ นะค่ะ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
      สาระเพิ่มเติม 2 วิยุตคณิต 
             หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      1. เขียนกราฟเมื่อกำหนดจุดยอด(vertex)และเส้นเชื่อม(edge)ให้ และระบุได้ว่ากราฟที่กำหนดให้เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่
      2. นำความรู้เรื่องกราฟไปใช้แก้ปัญหาบางประการได้
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 29 มิ.ย. 2551 (20:14)
                เป็นจุดเริ่มต้นของคณิืตศาสตร์เชิงทอโพโลยี
Totle
ร่วมแบ่งปัน14 ครั้ง - ดาว 48 ดวง

ความเห็น 2 21 ก.ค. 2552 (22:09)

จะมาติดตามต่อนะครับ


suratat
ร่วมแบ่งปัน34 ครั้ง - ดาว 151 ดวง


parisaw
(นางปริสา วงศ์คำพระ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 2,752 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 1 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน