วิชาการดอทคอม ptt logo

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น รวบรวมโดย นางปริสา วงศ์คำพระ ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
ผู้เขียน: parisaw ชมแล้ว: 81,016 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 15 November 2007, 11:45 am ปรับปรุงล่าสุด: Thu 29 October 2009, 12:38 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - ความเป็นมาของทฤษฎีกราฟ

      ปัญหาสะพานโคนิกส์เบอร์ก (Konigsberg Bridge Problem)ซึ่งเป็นเมืองที่ประกอบด้วย เกาะ 2 เกาะ และสะพาน 7 สะพาน62737ปัญหาคือเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะเริ่มต้น ณ ที่ใดที่หนึ่งแล้วเดินข้ามสะพานทั้ง 7 สะพานโดยที่ผ่านสะพานแต่ละสะพานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วกลับมายังจุดเริ่มต้น 62738ผู้ที่แก้ปัญหานี้ได้คือเลออนฮาร์ด ออยเลอร์ (Leonhard Euler)นักคณิตศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเขาพิสูจน์ด้วยการสร้างแผนภาพจำลองปัญหาโดยกำหนดจุด แทน เกาะและดินแดน 2 ฝั่งแม่น้ำ และกำหนดเส้น แทน สะพานซึ่งเชื่อมจุด62739 จากปัญหาเมื่อสร้างแผนภาพจำลองปัญหาจึงมีจุด 4 จุดและเส้น 7 เส้น 62740 แนวการตอบปัญหาของออยเลอร์คือเริ่มต้นเดินจากจุดใด ๆ แล้วจะต้องเดินผ่านทุก ๆ เส้น เส้นละ 1 ครั้ง แล้วกลับมาที่เดิม เป็นไปไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะเริ่มออกจากจุดใด จะต้องมีการเดินทางเข้าจุดนั้นเสมอโดยเส้นที่ต่างกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ จำนวนเส้นที่ออกจากจุดแต่ละจุดต้องเป็นจำนวนคู่ จากแผนภาพจะพบว่าไม่มีจุดใดเลยที่มีจำนวนเส้นออกจากจุดเป็นจำนวนคู่ แผนภาพที่ประกอบด้วยจุดและเส้นนี้เรียกว่า “กราฟ” ปัญหานี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปัญหาเริ่มต้นของการเกิดทฤษฎีกราฟ และจากผลงานการพิสูจน์ของ ออยเลอร์ จึงทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น ผู้ให้กำเนิด “ทฤษฎีกราฟ”
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 29 มิ.ย. 2551 (20:14)
                เป็นจุดเริ่มต้นของคณิืตศาสตร์เชิงทอโพโลยี
Totle
ร่วมแบ่งปัน14 ครั้ง - ดาว 48 ดวง

ความเห็น 2 21 ก.ค. 2552 (22:09)

จะมาติดตามต่อนะครับ


suratat
ร่วมแบ่งปัน34 ครั้ง - ดาว 151 ดวง


parisaw
(นางปริสา วงศ์คำพระ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 2,733 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 1 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน