ปัญหาสังคมกับการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข | วิชาการ.คอม


ปัญหาสังคมกับการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข

มาร่วมวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆในปัญหาสังคม ปัญหาสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไร มีต้อตอมาจากอะไรและเราควรหาทางออกอย่างไร

ผู้เขียน WebmasterAKD ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ปัญหาสังคมกับการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข

จากข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆนั้นได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันนั้นทวีความรุนแรงมากกว่าเมื่อก่อนมากและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และปัญหาสังคมยังสามารถก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการรุกรานธรรมชาติ การเห็นแก่ตัวของมนุษย์ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ก็เกิดขึ้นมาจากปัญหาสังคม เกิดขึ้นจากคนที่ได้รับความกดดันซึ่งคนเหล่านี้มักจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ปัญหาสังคมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยปะละเลยหรือมองข้ามและดูเหมือนว่าคนในหลายฝ่ายก็หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ ปัญหาสังคมนั้นมีหลายรูปแบบและมีความรุนแรงแตกต่างกัน เราอาจจะเห็นตัวอย่างมากมายในข่าวหนังสือพิมพ์ที่โดยมากจะเป็นข่าวอาชญากรรม ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาการล่วงละเมิดไปจนถึงการก่อการร้าย อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมเหล่านั้น อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเลือกที่จะทำผิด แล้วทำไมคนจึงกระทำสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่สนใจคนอื่นรอบข้าง ก่อนที่เราจะมองตรงจุดนั้นก็ลองมองตัวเราเองก่อนว่าหากชีวิตของเราได้รับความทุกข์มาตั่งแต่วัยเด็กแล้วเราจะสามารถเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมได้มากน้อยเพียงใด แล้ววันนี้เราได้ทำร้ายจิตใจของคนรอบข้างแล้วหรือยัง ต้นตอของปัญหาสังคมมาจากการไม่เข้าใจสภาวะของความทุกข์ครับ เป็นความกดดันของคนตั่งแต่เริ่มต้นชีวิตไปจนถึงบั่นปลายซึ่งเราควรที่จะทำการศึกษาเพื่อหาทางออกของปัญหาสังคมเหล่านี้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา