วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย อยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม
ผู้เขียน: Donna0046 ชมแล้ว: 250,437 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 26 November 2007, 5:48 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 27 December 2007, 3:17 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 ชื่อเรื่อง วิเคราะห์เนื้อหา : สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระสำคัญ
หน้า : 2 วิเคราะห์เนื้อหา : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง
หน้า : 3 เนื้อหาสาระ
หน้า : 4 กระบวนการเรียนรู้
หน้า : 5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 1 ; กระบวนการเรียนภาษา(ทักษะการอ่าน)
หน้า : 6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 2 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้า : 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 3 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้า : 8 สื่อการเรียนรู้
หน้า : 9 การวัดผลและประเมินผล ชั่วโมงที่ 1
หน้า : 10 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 2
หน้า : 11 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 3

หน้าที่ 10 - การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 2
 ชั่วโมงที่ 2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3 P ขั้นกระบวนการ/ทักษะ การวัดผล/ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3 P **นำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) 1.การวัดผล/ประเมินผล - จากการสังเกตพฤติกรรม 2.เกณฑ์การประเมินผล - สังเกตจากการร่วมมือและตอบสนองในกิจกรรมที่ครูกระตุ้นความสนใจ มากกว่าร้อยละ 70 **ขั้นนำเสนอ(Presentation) 1.การวัดผล/ประเมินผล - อ่านออกเสียงคำศัพท์ - บอกความหมายคำศัพท์ - ตอบคำถาม 2.เกณฑ์การประเมินผล - อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 - บอกความหมายคำศัพท์ได้ ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 - ตอบคำถามได้ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 70 **ขั้นฝึก(Practice) 1.การวัดผล/ประเมินผล - ตั้งคำถามและตอบคำถามสำรวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของตนเอง 2.เกณฑ์การประเมินผล - ตั้งคำถามและตอบคำถามสำรวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของตนเองได้ ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 **ขั้นนำไปใช้(Production) 1.การวัดผล/ประเมินผล - ถามสำรวจเกี่ยวกับการใช้ โทรศัพท์ของเพื่อน 2.เกณฑ์การประเมินผล - ถามสำรวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของเพื่อนได้มากกว่าร้อยละ 80 681146811468114*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 4 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 11 มี.ค. 2552 (06:07)

เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจนว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้และเป็นจริงค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ
ครูนิรมล


thungkaeo
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 52 ดวง

ความเห็น 2 2 พ.ค. 2552 (12:17)

ขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูล เป็นครูมือใหม่ ได้ประโยชน์มาก ขอบคุณอีกครั้งค่ะYell


PONG5702
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 28 มิ.ย. 2552 (01:14)

ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนน่ะคะ� และขอขอบคุณมากสำหรับการเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ที่อ่านแล้วรู้สึกว่านำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีที่เดียว� เป็นประโยชน์มากสำหรับเพื่อนครูที่นำไปเป็นตัวอย่าง


pit2500
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 4 15 มิ.ย. 2554 (11:50)
เป็นสมาชิกใหม่ค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากที่แบ่งปันความสาระดีีๆๆๆๆๆเป็นประโยชน์อย่างมาก และยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ดี
khettie
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


Donna0046
(นางดวงสมร เนตรภักดี)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 9,564 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 3 ครั้ง
ได้รับดาว 152 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน