ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.ต้น (1-2-3) | วิชาการ.คอม


ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.ต้น (1-2-3)

ข้อสอบเป็นสิ่งสำคัญที่เอาไว้วัดความรู้เพื่อทำการแก้ไขไม่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือไม่มีข็อผิดพลาดเลย

ผู้เขียน poomandpoom ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

มาวัดความสามารถ+ความรู้+ทักษะทาง" อิงลิช" กันเถอะ

มาดูข้อสอบ/แบบทดสอบ กันเถอะ... เรื่องที่ 1. การเลือกใช้ ไวยกรณ์ ให้ถูกต้อง[ Grammar ] เรื่องที่ 2. การสนทนา [conversation ] เรื่องที่ 3. การใชคำศัพท์ [ vocabulary ] เรื่องที่ 4. การอ่าบทความ [ passage ] ---------------------------------------------------------------- เรื่องที่ 1. การเลือกใช้ ไวยกรณ์ ให้ถูกต้อง[ Grammar ] 1. Understanding the topics Read each line. Underline the the topic. 1. centimeteter measurement kilograms pounds 2. match tournament game rules 3. computer screen key board mouse 4. battery robot parts remote control computer chips 5. Bangkok Seoul London famous cities ยังมีต่อนะ ติดสอบเลย... ยังไม่ได้พิมพ์ต่อ+ ยังพิมพ์ไม่เสร็จ บาย... บาย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา