แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1(ครั้งที่ 2) | วิชาการ.คอม


แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1(ครั้งที่ 2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งที่มีรอบตัวฉันสำคัญอย่างไร

ผู้เขียน khathawut ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                   
หน้าที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มีทรัพยากรอะไรในท้องถิ่นฉัน
หน้าที่ 2 ใบความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นฉัน
หน้าที่ 3 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หน้าที่ 4 ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หน้าที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้
หน้าที่ 6 ใบความรู้ เรื่อง คุณค่าของป่าไม้
หน้าที่ 7 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ผลเสียของการทำลายป่าไม้
หน้าที่ 8 ใบความรู้ เรื่อง ผลเสียของการทำลายป่า
หน้าที่ 9 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
หน้าที่ 10 ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
หน้าที่ 11 แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณสร้างค่า
หน้าที่ 12 ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากร
หน้าที่ 13 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุด
หน้าที่ 14 ใบความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุด
หน้าที่ 15 แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 16 ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 17 แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 18 ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 19 แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน้าที่ 20 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา