วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1(ครั้งที่ 2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งที่มีรอบตัวฉันสำคัญอย่างไร
ผู้เขียน: khathawut ชมแล้ว: 175,307 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 28 December 2007, 10:36 am ปรับปรุงล่าสุด: Wed 9 January 2008, 11:52 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ

หน้าที่ 19 - แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.2 :       เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 

สาระหลัก

             การทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้  เป็นการประเมินว่าผู้เรียน  เรียนมาแล้วทั้งหมดมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ  มากน้อยเพียง  เพื่อนำข้อมูล  ผลที่ได้ไปประกอบการพัฒนา  ปรับปรุงผู้เรียนต่อไป  และทำให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปรับปรุง  แก้ไขตนเองด้วย

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(รายครั้ง)

             1.     มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวเรา

             2.     ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80

 

สาระการเรียนรู้

             1.     การทำแบบทดสอบหลังเรียน

             2.     การประเมินตนเอง

กระบวนการจัดการเรียนรู้

             1.     นักเรียนดูแผนภูมิเพลง  “เรียนจบแล้ว”  อ่านออกเสียงดังๆ  พร้อมกันร้องเป็นเพลงตามครู  1  เที่ยว ร้องกันเอง  พร้อมปรบมือประกอบจังหวะให้เกิดความสนุกก่อนทำแบบทดสอบ(เนื้อเพลงมีในภาคผนวก)

             2.     ฟังครูชี้แจงให้ทราบว่า “ต่อไปนี้จะได้ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ขอให้ทุกคนตั้งใจทำเสร็จแล้วส่งครูตรวจ”

             3.     ทำแบบทดสอบ

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล

             1.  วิธีการ

                     1.1  สังเกต

                              1.1.1  พิจารณาจากการร้องเพลง

                              1.1.2  พิจารณาการทำแบบทดสอบ

                     1.2  ตรวจสอบ

                              ตรวจแบบทดสอบ

             2.  เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

                     แบบทดสอบ

             3.     เกณฑ์การวัดและประเมิน

                     ถือเกณฑ์การผ่านร้อยละ  80  ทุกรายการ

 

สื่ออุปกรณ์

             แบบทดสอบ

 

แหล่งเรียนรู้

             ห้องเรียน
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


khathawut
(คทาวุฒิ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,787 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 151 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน