แฟ้มสะสมผลงาน (ของครูอัตราจ้าง) | วิชาการ.คอม


แฟ้มสะสมผลงาน (ของครูอัตราจ้าง)

รวมผลงานตลาดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2548 - ปี 2551

ผู้เขียน khathawut ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายคทาวุฒิ บุตรลพสัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธเกิดวัน ศุกร์ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2521 ที่อยู่ภมิลำเนาบ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5 ถนน - ซอย -ตำบล หนองเม็ก อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา