แฟ้มสะสมผลงาน (ของครูอัตราจ้าง) | วิชาการ.คอม


แฟ้มสะสมผลงาน (ของครูอัตราจ้าง)

สารบัญ

ประวัติการศึกษา

ประวัฒิการศึกษา

1. ชั้น ป. 1 - ป.6 ร.ร. อุดรคริสเตียนวิทยา พ.ศ. 25282. ชั้น ม.1 - ม.3 ร.ร. อุดรธานีพิทยาคม พ.ศ. 25353. ชั้น ม.4 - ม.6 ร.ร. ดอนบอสโกวิทยา พ.ศ. 25384. ปริญญาตรี วทบ.ฟิสิกส์(ประยุกต์ด้านพลังงาน)      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 25415. ป.บัณฑิต บธบ.การประเมินและการจัดการโครงการ    มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พ.ศ. 2545

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา