วิชาการดอทคอม ptt logo

ทำไมเราต้องลืม

การลืมเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากเป็น แต่จะมีวิธีทำให้เราไม่ลืมได้ไหม มาช่วยกันวิเคราะห์ และหาทางแก้ไขกันหน่อยนะครับ
ผู้เขียน: natchapat ชมแล้ว: 14,492 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 2 January 2008, 6:41 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 2 January 2008, 7:11 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - ทฤษฎีการลืม
1. การเลือนหรายของรอยความจำ (Theories of Forgetting) เป็นการลืมที่เกิดจากรอยความจำเลือนหายไปพร้อมกับเวลาที่ผ่านไป เช่นเราไม่สามารถจำเหตุการณ์ช่วงเด็กได้สมบูรณ์ เพราะประสบการณ์เหล่านี้ไม่ค่อยได้นึกถึง ทำให้ขาดการทบทวน อย่างไรก็ดียังมีข้อโต้แย้งว่าข้อมูลบางอย่างไม่ค่อยได้ใช้ เช่น ความประทับใจในช่วงประสบผลสำเร็จ แม้เวลาจะผ่านไปนามเท่าใดแต่บุคคลก็ยังเล่ารายละเอียดต่างๆ ได้ 2. ความล้มเหลวในการรื้อฟื้นความจำ (Failure of Retrieval) ร่องรอยความจำบางส่วนเข้าไปอยู่ในความจำระยะยาว และคงอยู่ตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ แต่บางครั้งไม่สามารถเรียกข้อมูลนั้นขึ้นมาได้เรียกว่าเกิดการลืม ดังนั้นการลืมจึงไม่ใช่การหายไปอย่างสิ้นเชิงของรอยความจำ เพียงแต่เป็นความล้มเหลวที่จะฟื้นข้อมูลเท่านั้นเอง การลืมชั่วคราวมีสาเหตุจากการล้มเหลงในการนึก ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ประจำวัน หลายครั้งที่เราไม่สามารถจำข้อมูลบางอย่างได้ ต่อมาอาจนึกได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะเมื่อเผอิญมีอะไรมาสะกิดความคิดทำให้นึกได้ 3. การรบกวนของสิ่งเร้า (Interference) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การตามรบกวน เกิดจากข้อมูลเก่า เป็นเหตุรบกวนข้อมูลใหม่ ทำให้ไม่สามารถจำได้ ลักษณะนี้แสดงให้เห็นได้ในการทดลองให้บุคคลจำสิ่งต่างๆ ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น 2) การย้อนรบกวน ในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว คือ ข้อมูลใหม่เป็นเหตุทำให้ลืมข้อมูลเก่าได้เช่นกัน เช่นถ้าเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส และจิตวิทยาในเวลาใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นทดสอบภาษาฝรั่งเศสผลปรากฏว่าการจำได้ลดลง นั่นแสดงว่าวิชาจิตวิทยาซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ ย้อนรบกวนความจำเดิมที่มีอยู่จึงทำให้จำได้น้อยลง 4. การลืมอันเนื่องมาจากแรงจูงใจ และAmnesia (motivated Forgetting and Amnesia) Freud (อ้างถึงใน Kagan&Segal, 1992) เป็นคนแรกที่กล่างถึงการจูงใจลืมว่า หมายถึงเหตุการณ์ หรือสิ่งที่ไม่ต้องการ หรือไม่พอใจทำให้เกิดการลืมได้ง่าย เพราะบุคคลต้องการที่จะลืม เช่น การลืมที่เกิดจากการเก็บกด หรือการฝังความไม่พอใจในจิตใต้สำนึก แม้ว่าการจงใจลืมจะไม่เกิดผลอย่างเด่นชัดในห้องทดลองก็ตาม แต่ในการบำบัดทางจิตก็สามารถพบหลักฐานได้ ซึ่งต่างจากลักษณะการลืมที่เป็นผลจาก Amnesia ที่สามารถแสดงพฤติกรรมอย่างเด่นชัด Amnesia คือ การที่บุคคลไม่สามารถจำเหตุการณ์ในอดีตได้ ซึ่งมักมีสาเหตุจากการบาดเจ็บทางร่างกายที่มีผลกระทบต่อสมอง ทำให้ความจำเสียหายได้ 2 แบบดังนี้ 1) Retrograde Amnesia คือ ไม่สามารถจำเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดอาการสูญเสียความจำได้ อาจเป็นช่วงเพียงระยะเวลาก่อนการเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจย้อนไปถึงหลายปีก่อนเกิดเหตุได้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บที่ศิรษะ หรือสารพิษจาก Carbonmonoxide หรือการรักษาด้วยการช็อค ให้คนไข้ที่มีปัญหาเศร้าซึม การฟื้นกลับคืนโดยทั่วไปแบ่งเป็นขั้นๆ คือจำเหตุการณ์ช่วงแรกได้ก่อนแล้วจึงจำเหตุการณ์ต่อมาได้ 2) Anterograde Amnesia คือ ไม่สามารถจำเหตุการณ์หลังจากเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับอันตรายที่สมอง70287 แหล่งที่มา หนังสือจิตวิทยาทั่วไป โดยรองศาสตราจารย์สุวรี ศิวะแพทย์70288*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 6 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 2 2 ม.ค. 2551 (19:24)
70291
การลืมนั้นย่อมมีความสัมพันธ์กับการจำอย่างแน่นอน หากไม่ต้องการเป็นคนขี้ลืม ก็ต้องฝึกการจำให้มากๆ เช่น ฝึกจำเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆ เป็นต้น
Treble_bass
ร่วมแบ่งปัน5 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็น 3 2 ม.ค. 2551 (19:28)
70292
การลืมนั้นเป็นผลมาจากสมอง ดังนั้นหากเราเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง ก็จะช่วยให้เราไม่หลงลืม โดยการทานอาหารของเราควรเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสมองของเรา จะได้ไม่เป็นคนขี้ลืมก่อนวัยอันควร
Mirantee-took
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็น 4 2 ม.ค. 2551 (20:03)
วิธิป้องกันการลืม ท่องจำสิ่งนั้นและนึกถึงสิ่งนั้นเป็นประจำทุกวัน ตลอดเวลา และทำความชอบสิ่งนั้นให้ได้ หากเราชอบ เราจะสนใจและจำเรื่องเหล่านั้นได้เอง
จุบจิบ
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 130 ดวง

ความเห็น 5 3 ม.ค. 2551 (11:41)
ถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากจะเป็นคนขี้ลืม แต่การลืมก็อาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยก็ได้ ซึ่งการสูญเสียความจำนั้น เป็นการลืมไปโดยไม่มีสาเหตุความผิดปกติทางร่างกายเลย อาจเกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์รุนแรงที่เจ้าตัวทนไม่ได้ ทำให้ผู้ป่วยมักจะลืมเหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นหากเรารักษาตัวเอง ค่อยมั่นดูแล และบำรุงสมองของเรา เราก็อาจจะลดอาการหลงลืมไปได้บ้างนะ
noi_kanya
ร่วมแบ่งปัน13 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็น 6 4 ม.ค. 2551 (16:37)
70596
ซิกมันต์ ฟรอยด์


ได้อธิบายเกี่ยวกับการลืมไว้ว่า การลืมเกิดขึ้นเนื่องจากการมี


การบังคับกดดันหรือเก็บกดเอาไว้ ฟรอยด์อธิบายไว้ว่า มนุษย์มีแนวโน้ม


ในการที่จะกดดันสิ่งซึ่งไม่ต้องการนึกถึงหรือทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ


โดยเก็บกดไว้ในส่วนจิตใต้สำนึก วิธีการแก้การลืมแบบเก็บกดไว้นี้อาจจะทำได้โดย


การไม่พยายามเก็บกดสิ่งใดเอาไว้


นอกจากนี้ การลืมยังอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากที่ได้เรียนเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ สะสมไว้


และทำให้ไปขวางกั้นการจำสิ่งเก่าซึ่งเราได้เรียนไปแล้วทั้งนี้ตรงกับหลักการทั่วไป


ที่กล่าวกันว่า "ได้ของใหม่ ลืมของเก่าที่เรียนไปแล้ว"


วิธีการแก้การลืมแบบนี้ทำได้โดยการที่เราพยายามทบทวนสิ่งต่างๆ ที่เราเรียนไป


แล้วอยู่เสมอๆ
Ocean
ร่วมแบ่งปัน19 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็น 7 4 ม.ค. 2551 (18:07)
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเคยตรัสไว้เมื่อ2500กว่าปีมาแล้วความว่า

"สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา"

จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อนี้ย่อมบอกได้ว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้

"เมื่อสัญญาเกิดสัญญาย่อมดับไปเป็นธรรมดา"
P_NENG
ร่วมแบ่งปัน13 ครั้ง - ดาว 150 ดวง


natchapat
(Natchapat)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 956 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 3 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน