วิชาการดอทคอม ptt logo

ตัวอย่างโปรแกรม cnc machining center

ตัวอย่างโปรแกรม cnc machining center
ผู้เขียน: sek50 ชมแล้ว: 21,244 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 1 February 2008, 12:11 pm ปรับปรุงล่าสุด: Mon 22 September 2008, 7:29 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ตัวอย่างโปรแกรม cnc machining center

88(SPUD)
G40G80G49G17
G91G28Z0
G91G28Y0
G10G90L2P1Y-348.1X-467.8Z-719.92
(------)
T4M6
/T19
T01
M01(CENTER)
G54G90G00X-18.5Y-18.5
G43Z100.H4M3S1500
Z40.M8
G81G98Z-2.R5F150
/X0Y0
/X63.
/X-63.
/X-18.5Y-18.5
X18.5
Y18.5
X-18.5
X108.25Y29
Y-29
X-108.25
Y29.
G80G90G00Z100.M9
G91G28Z0M5
G91G28Y0
(------)
/T19M6
/T22

/M01(DRILL=6.8)
/G54G90G00X0Y0
/G43Z100.H19M3S1300
/M8
/G83G99Z-28.R5F90Q3
/X-63
/X63
/G80G90G00Z100M9
/G91G28Z0M5
/G91G28Y0
(------)
/T22M6
/T1

/M01(DRILL=15)
/G54G90G00X0Y0
/G43Z100.H22M3S900
/M8
/G83G99Z-28.R5Q3F80
/X-63
/X63
/G80G90G00Z100M9
/G91G28Z0M5
/G91G28Y0
(------)
T1M6
T21
M01(DRILL=5.2)

G54G90G00X-18.5Y-18.5
G43Z100H31M3S1500
M8
G83G98Z-18.R5Q3F100
X18.5
Y18.5
X-18.5
X108.25Y29
Y-29
X-108.25
Y29
G80G90G00Z100M9
G91G28Z0M5
G91G28Y0
(------)
T21M6
T18

M01(DRILL=20)
G54G90G00X0Y0
G43Z100.H21M3S2000
M8
G81G99Z-23.R5F30
X-63
X63
G80G90G00Z100M9
G91G28Z0M5
G91G28Y0
(----)
T18M6
T02

M01(TAP=M6)
G54G90G00X-18.5Y-18.5
G43Z100H18M3S140
M8
G84G98Z-14R5F140
X18.5
Y18.5
X-18.5
X108.25Y29
Y-29
X-108.25
Y29
G80G90G00Z100M9
G91G28Z0M5
G91G28Y0
(----)
T2M6

M01(INSERT=32)
G54G90G00X133Y59
G43Z100H02M3S1700
M8Z50
G01Z-10.F2000
Y-59F300
Z-17
Z-20.5
Y59
G01Z-7.5F1000
X100.Y62

G41G01Y42.5D01F1000
X105
X122Y25.5F150
Y-25.5F2000
Y-42.5X105F150
X100F1000
G40G01X100Y-62
G00Z50
X100Y62
G01Z-14.5F2000

G41G01Y42.5D1F1000
X105
X122Y25.5F150
Y-25.5F2000
Y-42.5X105F150
X100F1000
G40G01X100Y-62
G00Z50
X-100Y-62
G01Z-7.5F2000

G41G01Y-42.5D1F1000
X-105
X-122Y-25.5F150
Y25.5F2000
Y42.5X-105F150
X-100F500
G40G01X-100Y62
G00Z50
X-100Y-62
G01Z-14.5F2000

G41G01Y-42.5D1F1000
X-105
X-122Y-25.5F150
Y25.5F2000
Y42.5X-105F150
X-100F1000
G40X-100Y62

G80G90G00Z100M9
G91G28Z0M5
G91G28Y0
(-------)
T0M6
T4

M30

%

www.cnc1.co.cc

info.cnc1@gmail.com
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


sek50
(sek50)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 8,573 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 44 ปี
แบ่งปันความรู้ 5 ครั้ง
ได้รับดาว 114 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน