ตัวอย่างโปรแกรม cnc machining center | วิชาการ.คอม


ตัวอย่างโปรแกรม cnc machining center

ตัวอย่างโปรแกรม cnc machining center

ผู้เขียน sek50 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ตัวอย่างโปรแกรม cnc machining center

88(SPUD) G40G80G49G17 G91G28Z0 G91G28Y0 G10G90L2P1Y-348.1X-467.8Z-719.92 (------) T4M6 /T19 T01 M01(CENTER) G54G90G00X-18.5Y-18.5 G43Z100.H4M3S1500 Z40.M8 G81G98Z-2.R5F150 /X0Y0 /X63. /X-63. /X-18.5Y-18.5 X18.5 Y18.5 X-18.5 X108.25Y29 Y-29 X-108.25 Y29. G80G90G00Z100.M9 G91G28Z0M5 G91G28Y0 (------) /T19M6 /T22 /M01(DRILL=6.8) /G54G90G00X0Y0 /G43Z100.H19M3S1300 /M8 /G83G99Z-28.R5F90Q3 /X-63 /X63 /G80G90G00Z100M9 /G91G28Z0M5 /G91G28Y0 (------) /T22M6 /T1 /M01(DRILL=15) /G54G90G00X0Y0 /G43Z100.H22M3S900 /M8 /G83G99Z-28.R5Q3F80 /X-63 /X63 /G80G90G00Z100M9 /G91G28Z0M5 /G91G28Y0 (------) T1M6 T21 M01(DRILL=5.2) G54G90G00X-18.5Y-18.5 G43Z100H31M3S1500 M8 G83G98Z-18.R5Q3F100 X18.5 Y18.5 X-18.5 X108.25Y29 Y-29 X-108.25 Y29 G80G90G00Z100M9 G91G28Z0M5 G91G28Y0 (------) T21M6 T18 M01(DRILL=20) G54G90G00X0Y0 G43Z100.H21M3S2000 M8 G81G99Z-23.R5F30 X-63 X63 G80G90G00Z100M9 G91G28Z0M5 G91G28Y0 (----) T18M6 T02 M01(TAP=M6) G54G90G00X-18.5Y-18.5 G43Z100H18M3S140 M8 G84G98Z-14R5F140 X18.5 Y18.5 X-18.5 X108.25Y29 Y-29 X-108.25 Y29 G80G90G00Z100M9 G91G28Z0M5 G91G28Y0 (----) T2M6 M01(INSERT=32) G54G90G00X133Y59 G43Z100H02M3S1700 M8Z50 G01Z-10.F2000 Y-59F300 Z-17 Z-20.5 Y59 G01Z-7.5F1000 X100.Y62 G41G01Y42.5D01F1000 X105 X122Y25.5F150 Y-25.5F2000 Y-42.5X105F150 X100F1000 G40G01X100Y-62 G00Z50 X100Y62 G01Z-14.5F2000 G41G01Y42.5D1F1000 X105 X122Y25.5F150 Y-25.5F2000 Y-42.5X105F150 X100F1000 G40G01X100Y-62 G00Z50 X-100Y-62 G01Z-7.5F2000 G41G01Y-42.5D1F1000 X-105 X-122Y-25.5F150 Y25.5F2000 Y42.5X-105F150 X-100F500 G40G01X-100Y62 G00Z50 X-100Y-62 G01Z-14.5F2000 G41G01Y-42.5D1F1000 X-105 X-122Y-25.5F150 Y25.5F2000 Y42.5X-105F150 X-100F1000 G40X-100Y62 G80G90G00Z100M9 G91G28Z0M5 G91G28Y0 (-------) T0M6 T4 M30 %

www.cnc1.co.cc

info.cnc1@gmail.com

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา