วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
ผู้เขียน: Kroo Waow ชมแล้ว: 39,184 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 18 February 2008, 5:04 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 26 March 2008, 2:01 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 3 - ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ            จากการศึกษาผู้ศึกษาพบว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ  สามารถพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กได้ดี  และยังช่วยให้เด็กมีความคิด  จินตนาการ  มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก  จึงควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้1.     เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก  ผู้ปกครองและครูควรนำไปปรับใช้กับเด็กของตนเอง2.     ควรนำกิจกรรมไปปรับใช้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพื่อให้การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 2 21 เม.ย. 2551 (10:12)
สวัสดีครูแวว เก่งจัง อัพเดทบ้างนะจะติดตามอ่านครับ

ขอบคุณที่เขียนผลงานดีดี
kritt
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 27 เม.ย. 2553 (08:52)
อยากได้การวิจัยเล่มนี้มากค่ะ ตอนนี้กำลังเรียนวิจัย ซึ่งชื่อเรื่องเหมือนกัน ต้องการที่จะนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาค่ะ mootoo1724@hotmail.com
mootoo1724
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


Kroo Waow
(Mrs. Waowdow Chantra)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,284 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 90 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน