พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบ ด้วยการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานประกอบการเล่า | วิชาการ.คอม


พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบ ด้วยการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานประกอบการเล่า

เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ผู้เขียน คุณครูศรีไพร ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา