การปฏิรูปศาสนา | วิชาการ.คอม


การปฏิรูปศาสนา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ในยุโรป...และเหตุการณ์นี้ก็ก่อให้เกิด "ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์" ซึ่งไม่ขึ้นกับ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อีกทั้งยังเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของการสิ้นสุด "ยุคกลาง"...

ผู้เขียน Bibliophilia ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

อ่าน - the Reformation

  การปฏิรูปศาสนา

   การปฏิรูปศาสนาเริ่มขึ้นจากความต้องการจะปฏิรูปศาสนจักรโรมันคาทอลิก แต่กลับส่งผลให้เกิดกลียุคและความวุ่นวาย นำไปสู่การก่อตั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และการแบ่งแยกผู้นับถือศาสนาคริสต์ในยุโรปออกเป็น 2 ฝ่าย การปฎิรูปศาสนาเริ่มจากมาร์ติน ลูเธอร์ (ค.ศ. 1483-1546) ผู้เป็นพระและอาจารย์สอนวิชาเทววิทยาที่วิตเตนเบิร์ก ประเทศเยอรมนี เขาเชื่อว่า ความศรัทธาในศาสนาควรตั้งมั่นอยู่กับพระคัมภีร์ไบเบิลมากกว่าคําสอนของศาสนจักร ในปีค.ศ. 1517 เขามอบข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป 95 ข้อให้แก่ศาสนจักรไปติดว้ที่ประตูโบสถ์ ผลคือ ปีค.ศ. 1521 เขาถูกประกาศให้เป็นคนนอกรีตในการประชุมสภาไดเอตที่เมืองเวิร์ม ต่อมาลูเธอร์ต้องหลบซ่อนตัวและได้พัฒนาความคิดจนกลายเป็นศาสนาคริสต์ "นิกยลูเธอรัน" ซึ่งมีผู้นับถือจํนวนมากในเยอรมนีหลายแคว้น ก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามระหว่างสาวกของนิกายลูเธอรันกับนิกายคาทอลิกทั่วเยอรมนี

 

ที่มาและขอขอบคุณ : หนังสือ "ย้อนรอยประติศาสตร์โลก" นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  หน้า 44

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา