วิชาการดอทคอม ptt logo

การปฏิรูปศาสนา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ในยุโรป...และเหตุการณ์นี้ก็ก่อให้เกิด "ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์" ซึ่งไม่ขึ้นกับ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อีกทั้งยังเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของการสิ้นสุด "ยุคกลาง"...
ผู้เขียน: Bibliophilia ชมแล้ว: 9,240 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 8 March 2008, 1:42 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sat 8 March 2008, 3:14 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - อ่าน - the Reformation

  การปฏิรูปศาสนา

   การปฏิรูปศาสนาเริ่มขึ้นจากความต้องการจะปฏิรูปศาสนจักรโรมันคาทอลิก แต่กลับส่งผลให้เกิดกลียุคและความวุ่นวาย นำไปสู่การก่อตั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และการแบ่งแยกผู้นับถือศาสนาคริสต์ในยุโรปออกเป็น 2 ฝ่าย การปฎิรูปศาสนาเริ่มจากมาร์ติน ลูเธอร์ (ค.ศ. 1483-1546) ผู้เป็นพระและอาจารย์สอนวิชาเทววิทยาที่วิตเตนเบิร์ก ประเทศเยอรมนี เขาเชื่อว่า ความศรัทธาในศาสนาควรตั้งมั่นอยู่กับพระคัมภีร์ไบเบิลมากกว่าคําสอนของศาสนจักร ในปีค.ศ. 1517 เขามอบข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป 95 ข้อให้แก่ศาสนจักรไปติดว้ที่ประตูโบสถ์ ผลคือ ปีค.ศ. 1521 เขาถูกประกาศให้เป็นคนนอกรีตในการประชุมสภาไดเอตที่เมืองเวิร์ม ต่อมาลูเธอร์ต้องหลบซ่อนตัวและได้พัฒนาความคิดจนกลายเป็นศาสนาคริสต์ "นิกยลูเธอรัน" ซึ่งมีผู้นับถือจํนวนมากในเยอรมนีหลายแคว้น ก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามระหว่างสาวกของนิกายลูเธอรันกับนิกายคาทอลิกทั่วเยอรมนี

 

ที่มาและขอขอบคุณ : หนังสือ "ย้อนรอยประติศาสตร์โลก" นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  หน้า 44
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


Bibliophilia
(P. Buasuwan)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,048 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 13 ครั้ง
ได้รับดาว 70 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน