ดวงจันทร์ | วิชาการ.คอม


ดวงจันทร์

สารบัญ

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับดวงจันทร์

องศ

                         ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับดวงจันทร์

               เส้นผ่าศูนย์กลาง 3,476 กิโลเมตร     มวล 0.012 เท่าของโลก     ความหนาแน่น 3.3 เท่าของน้ำ     ระยะห่างจากโลกโดยเฉลี่ย 384,400 กิโลเมตร     ระยะที่อยู่ใกล้ที่สุด 365,400 กิโลเมตร     ระยะห่างมากที่สุด 406,700 กิโลเมตร     เวลาหมุนรอบตัวเอง 27.32 วัน (นับแบบดาราคติ)     เวลาหมุนรอบโลก 29.53 วัน (นับแบบจันทรคติ)                  เอียงทำมุมกับเส้นอีคลิปติค 5 องศา                 เอียงทำมุมกับแกนตัวเอง 6 1/2 องศ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา