ไบเบิล หนังสือที่พึงอ่าน | วิชาการ.คอม


ไบเบิล หนังสือที่พึงอ่าน

บางทีหลังจากอ่านบทความในบล๊อกนี้ คุณอาจจะเห็นด้วยว่า ไม่ว่าคนเราจะเป็นคนเคร่งศาสนาหรือไม่ ศาสนาอะไร หรือไม่มีศาสนา อย่างน้อยที่สุด คัมภีร์ไบเบิลก็เป็นหนังสือที่พึงอ่าน. หอสังเกตการณ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ผู้เขียน thanit_khom ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หนังสือที่พึงอ่าน

คัมภีร์ไบเบิลซึ่งประกอบด้วยงานเขียน 66 เล่ม ได้รับการพรรณนาว่า "คงเป็นชุดหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์." (อ้างอิง The New Encyclopedia Britannica, Micropedia, 1987, Vol. 2, p. 194) แท้จริง คัมภีร์ไบเบิลมีอิทธิพลต่อบางส่วนของศิลปะ, วรรณกรรม, และดนตรีอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก. คัมภีร์ไบเบิลส่งผลกระทบที่สำคัญต่อระบบกฎหมาย. คัมภีร์ไบเบิลได้รับการยกย่องในด้านรูปแบบการประพันธ์ และได้รับการถือว่ามีคุณค่าสูงส่งโดยปัจเจกบุคคลผู้มีการศึกษาดีจำนวนมาก. ผลกระทบของคัมภีร์ไบเบิลต่อชีวิตผู้คนทุกชนชั้นนั้นลึกซึ้งทีเดียว. คัมภีร์ไบเบิลก่อแรงดลใจให้มีความภักดีอย่างโดนเด่นในตัวผู้คนจำนวนมาก. บางคนถึงกับเสี่ยงชีวิตเพียงเพื่อจะอ่านคัมภีร์ไบเบิล.

ขณะเดียวกันก็มีกังขาคติเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล. มีผู้คนที่มีความคิดเห็นตายตัวเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลแม้ว่าพวกเขาไม่เคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลเองเลย. พวกเขาอาจยอมรับคุณค่าทางวรรณกรรมหรือทางประวัติศาสตร์ของคัมภีร์ไบเบิล แต่พวกเขาข้องใจว่า เป็นไปได้อย่างไรที่หนังสือซึ่งเขียนมาตั้งหลายพันปีแล้วจะเหมาะกับโลกสมัยใหม่นี้? เรามีชีวิตอยู่ใน "ยุคสารสนเทศ." ข่าวสารข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีอยู่ที่ปลายนี้วของเรา. คำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" เกี่ยวกับปัญหาเกือบทุกอย่างในชีวิตสมัยใหม่ก็มีอยู่พร้อม. แล้วคัมภีร์ไบเบิลจะมีข่าวสารข้อมูลที่ใช้ได้ผลในทุกวันนี้ได้จริงๆ หรือ?

บทความนี้มุ่งที่จะตอบคำถามดังกล่าว. บทความนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะยัดเยียดทัศนะหรือความเชื่อทางศาสนาให้คุณ แต่มีเจตนาจะแสดงให้เห็นว่า คัมภีร์ไบเบิลหนังสืออันทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์นี้ ควรค่าให้คุณพิจารณา. รายงานหนึ่งที่ตีพิมพ์ในปี 1994 ให้ข้อสังเกตว่า นักการศึกษาบางคนรู้สึกอย่างแรงกล้าว่า คัมภีร์ไบเบิลฝังแน่นกับวัฒนธรรมตะวันตกจน "ใครก็ตาม ไม่ว่าเป็นผู้มีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อ ที่ไม่คุ้นเคยกับคำสอนและเรื่องราวต่างๆ ในคัมภีร์ไบเบิลจะเป็นผู้ขาดความรู้ด้านวัฒนธรรม." (อ้างอิง Emerging Trends, November 1994, p. 4.)

บางทีหลังจากอ่านบทความต่างๆ ที่คัดลอกมาจากวารสาร "หนังสือสำหรับทุกคน" ของ กลุ่มคริสเตียนพยานพระยะโฮวาห์ โดย หอสังเกตการณ์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นี้แล้ว คุณจะเห็นด้วยว่า ไม่ว่าคนเราจะเป็นคนเคร่งศาสนาหรือไม่อย่างน้อยที่สุด คัมภีร์ไบเบิลก็เป็นหนังสือที่พึงอ่าน.

"จริงๆ แล้ว ผมได้ความกระจ่างโดยเพียงแต่อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง. หนังสือเล่มหนึ่งหรือ? ใช่ และนั่นคือหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งที่เรียบง่าย, ปราศจากการอวดตัวเหมือนอย่างที่ธรรมชาติเป็น, และชัดเจนตรงไปตรงมา...และชื่อหนังสือนี้ก็เป็นเช่นชื่อหนังสือธรรมดาๆ คือ ไบเบิล." ไฮน์ริค ไฮเน นักเขียนชาวเยอรมันในศตวรรษที่ 19. (อ้างอิง The Book of Books: An Introduction, by Solomon Goldman, 1948, p. 219)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา