การบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล | วิชาการ.คอม


การบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สารบัญ

ตัวอย่างตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท บริษัท ..............จำกัด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคคล รายละเอียดงาน งานบุคคล คัดเลือก สรรหา , ฝึกอบรม , สวัสดิการ , เงินเดือน และอื่นๆ อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ตามประสบการณ์ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท .......................จำกัด  จังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง คุณสมบัติผู้สมัครงาน 1. เพศชาย , หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล ตรงสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี4. มีความคล่องตัวและอดทนสูง ทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี5. มีวิสัยทัศน์ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี6. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่7. มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี8. มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา