ภาษาญี่ปุ่นวันละ(หลาย)คำ | วิชาการ.คอม


ภาษาญี่ปุ่นวันละ(หลาย)คำ

ก็ที่ตั้งขึ้นมา จุดประสงค์เพื่อจะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ (จะได้รู้หลายๆภาษา แหะๆ - -a) ส่วนใหญ่ประโยคที่ผมรู้ก็เป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน(มั้ง?) แหะๆ รู้ๆอะไรก็ลองๆโพสๆกาน ไม่ว่าจะวิธีเรียงประโยค คำศัพท์ หรืออะไรก็ตามนะคับ ^^" ไปขอพี่เขามา

ผู้เขียน bass4049 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา