การฝึกมโนมยิธิแนวหลวงพ่อฤาษีลิงดำ | วิชาการ.คอม


การฝึกมโนมยิธิแนวหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สารบัญ

แจกCD.เสียงจากพระสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำและการฝึกมโนมยิธิให้ฟรี

แจกให้ผู้สนใจในธรรมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

 

ผู้สนใจในธรรมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ส่งจดหมายพร้อมระบุชื่อและติดแสตม์1ดวง ตัวท่านเอง1ซองใส่CDได้มาที่ คุณกฤชณัท  ปัญสุทธิ์ 703 หมู่บ้านเสน่าวิลาล่า84  คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ( เสียงหลวงพ่อฤาษีลิงดำ )

 

ประวัติผู้จัดทำเผยแผ่ในธรรมhttp://www.thainit.blogspot.com/ อดีตผู้พิพากษาสมทบ

อานิสงส์ผลบุญใด

อันเกิดจากการบอกบุญธรรมทานในครั้งนี้

ขอจงสำเร็จเป็นกุศลอันสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรม

แด่ท่านผู้สนใจพระพุทธศาสนาทุกถ้วนหน้าเทอญ

คณะผู้จัดทำ

ว่าที่ร.ต.กฤชณัท  ปัญสุทธิ์และครอบครัว

BKK0008@gmail.com

http://history-job.blogspot.com/

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา