Present Perfect Tense | วิชาการ.คอม


Present Perfect Tense

Present Perfect Tense เป็น Tense ที่สำคัญมาก และใช้บ่อยมากๆ ผมทำให้คุณเข้าใจได้ เชิญลองเข้ามาอ่านดู แค่นิดเดียวเองครับ

ผู้เขียน tommyensr ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ภาษาอังกฤษ เข้าใจง่ายครับ Present Perfect Tense

Present Perfect Tense (S + has/have + V3) 1. แสดงเหตุการณ์เพิ่งจบสิ้นไปล่าสุด และอาจมีผลมาถึงปัจจุบันKeywords: yet, just, already, recently, lately Tom has already sent the report. ส่งรายงานไปแล้วเมื่อกี้นี้They have just finished their homework. เพิ่งทำการบ้านเสร็จ เพิ่งวางปากกาเลยI have eaten already. กินแล้ว ผลคือยังอิ่มอยู่Have you finished working? เสร็จงานหรือยัง John has not finished his work yet. จอห์นยังทำงานไม่เสร็จเลยHas John finished his work yet? จอห์นทำงานเสร็จหรือยัง (สังเกต yet จะอยู่ท้ายประโยคเสมอ และใช้ yet เฉพาะในประโยคคำถามหรือปฎิเสธเท่านั้น) 2. แสดงเหตุการณ์ เคยหรือไม่เคยKeyword: ever, never Tom has ever seen that movie. ทอมได้เคยดูหนังเรื่องนั้นแล้วThey have never visited Paris before. พวกเขาไม่เคยได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสมาก่อนHave you ever been Thailand before? เคยได้อยู่ Thailand มาก่อนไหมI have never lived alone. ไม่เคยได้อยู่คนเดียว 3. แสดงเหตุการณ์ สภาวะอดีตถึงปัจจุบัน (และน่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต)Keyword: since ใช้กับจุดเวลาในอดีต, for ใช้กับช่วงเวลา Tommy has lived in Bangkok since 1972. อยู่มาตั้งแต่ปี 1972 ตอนนี้ก็ยังอยู่ อนาคตก็น่าจะอยู่ต่อThey have lived in Thailand for 10 years. อยู่มา 10 ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ อนาคตก็น่าจะอยู่ต่อI have waited for you for four hours. รอมา 4 ชม. แล้ว ตอนนี้ก็ยังรอต่อไปI have known Jim since he was a child. (สังเกตุในกรณีนี้ present perfect จะใช้คู่กับเวลาในอดีต past simple "he was a child") 4. แสดงสภาวะได้เกิดขึ้นซ้ำๆจากอดีตถึงปัจจุบันKeyword: many times, three times, often I have often heard about his news. ฉันได้ยินข่าวของเขาบ่อยๆI have had four reports in this week. ฉันได้มี 4 รายงาน ในอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวJim and I have visited Paris three times. ได้ไปเที่ยว Paris สามครั้งHe has had problems many times before he successes. เขาได้มีปัญหามากมายหลายครั้งก่อนประสบความสำเร็จ(สังเกตุในกรณีนี้ present perfect จะใช้คู่กับ present simple "he successes")

 

*จุดเด่นของผมคือ สอนเข้าใจง่าย เรียนไม่เครียด เข้าใจแน่ๆครับ ก็รับไว้พิจารณาด้วยแล้วกัน รายละเอียดสถานที่เรียน เวลาเรียน โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ 089-6959-612 โทรมาคุยกันก่อน ไม่เรียนไม่เป็นไรครับ อ.ทอมมี่ สอนอังกฤษ เข้าใจง่ายครับ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา