คู่มือการใช้ , ตั้ง DUP , รีพีทเตอร์ ICOM 2 G โดย Pirom2503 ( จ่าภิรมย์ ) | วิชาการ.คอม


คู่มือการใช้ , ตั้ง DUP , รีพีทเตอร์ ICOM 2 G โดย Pirom2503 ( จ่าภิรมย์ )

คู่มือการใช่ 2G . การตั้งรีพีทเตอร์ ICOM 2 G ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ดีกว่าปล่อยให้สูญหายตายไปกับตัว

ผู้เขียน pirom2503 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คู่มืการใช้ , การตั้ง DUP ICOM 2 G

 การตั้งช่องความถี่1. เลือกช่องความถี่ที่ต้องการบัยทึก เช่น ช่อง 1 เลือกเลข 12. กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO3. กดปุ่ม  MHz  เลือกตั้งความถี่ 50.--  ( คือความถี่  150.--- )4. กดปุ่ม  100k  เลือกตั้งความถี่ 50.0-  ( คือความถี่  150.0-- )5. กดปุ่ม    10k  เลือกตั้งความถี่ 50.00  ( คือความถี่  150.000 )6. กดปุ่ม   WR ค้างไว้จะมีเสียงดังบี๊ป ๆ สองครั้งแล้วปล่อย7. กดปุ่ม   V/M  หนึงครั้ง จะมีเรื่องหมาย M บนช่องความถี่8. จบการตั้งช่องความถี่

การตั้งค่า STEEP1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO2. กดปุ่ม ฟังชั้น ( F ) ค้างแล้วกดปุ่ม V/M3. กดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกค่า TS จะกระพริบ 4. กดปุ่ม 10k เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ ( 0.5 , 10. , 15. , 20. , 25. )5. กดคีย์หนึ่งครั้งการตั้ง DUP ICOM 2 G ( รีพีทเตอร์ )

1. ต้องกำหนดความถี่รับและความถี่ส่งก่อนตัวอย่าง ความถี่รับเลือกเป็น 160.000 และเลือกความถี่     ส่งเป็น 150.0002. หาค่าต่างความถี่รับและความถี่ส่งดังนี้ 160.000 - 150.000 = 10.000 ( ค่าต่างมีค่าเป็น + )3. กดปุ่ม V/M หนึ่งครั้ง เพื่อเข้าโหมดตั้งความถี่ให้ตั้งเป็นเป็น 50.004. กดปุ่มฟังชั่นค้างไว้แล้วกดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ จนพบโหมดตั้งค่าต่าง ( หลังตัวเลขจะมีตัวอักษร    ว่า…..OF ) นำค่าต่างที่เรานำมาลบกันได้ใส่เข้าไป คือ 10.00 OF5. กดคีย์หนึ่งครั้ง6. กดปุ่มฟังชั่นค้างไว้แล้วกดปุ่ม MHz ไล่หาค่า จะเห็นเป็น ( DUP ) ( –DUP ) ( ว่าง )7. ให้เลือกค่าเป็น( DUP )8. แล้วทดลองกดคีย์ค้างไว้ความถี่ที่ขึ้นหน้าจอจะเป็น 60.00 แล้วปล่อยความถี่หน้าจอจะกลับมา    เป็น 50.009. กดปุ่ม W/R ค้างไว้ 3 วินาที จะมีเสียงดังปิ๊บ ๆ สองครั้ง10. กดปุ่ม V/M อีกหนึ่งครั้ง เพื่อบันทึกช่องความถี่11.จบภารกิจในการตั้งค่าความถี่แบบ DUP ICOM 2 G

โหมดประหยัดพลังงาน1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO2. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม V/M3. กดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกโหมดอักษร P จะกระพริบ4. กดปุ่ม 10 k เลือกค่า ON เปิดการประหยัดพลังงาน ถ้าเลือกค่า OFF ปิดการประหยัดพลังงาน5. กดคีย์หนึ่งครั้งเลื่อกช่วงย่านความถี่ในการสะแกน1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO2. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม V/M3. กดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกโหมดอักษร A จะกระพริบ เลือกย่านความถี่ที่ต้องการเช่น       44.005  ( 144.005 )4. กดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกโหมดอักษร b จะกระพริบ เลือกย่านความถี่ที่ต้องการเช่น     70.005 ( 170.005 )5. กดคีย์หนึ่งครั้งการสะแกนช่องความถี่ที่ตั้งไว้1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมดช่องความถี่ที่ตั้งไว้ ( จะมีอักษร M บนช่องความถี่ )2. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม 10k3. หยุดสะแกนกดคีย์หนึ่งครั้งการสะแกนเฉพาะความถี่1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO2. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม 10k3. หยุดสะแกนกดคีย์หนึ่งครั้งการตั้งช่องเรียกขาน ( ช่อง CALL )1. กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO2. กดปุ่ม  MHz  เลือกตั้งความถี่ 50.--  ( คือความถี่  150.--- )3. กดปุ่ม  100k  เลือกตั้งความถี่ 50.0-  ( คือความถี่  150.0-- )4. กดปุ่ม    10k  เลือกตั้งความถี่ 50.00  ( คือความถี่  150.000 )5. กดปุ่ม CALL 6. กดปุ่ม   WR ค้างไว้จะมีเสียงดังบี๊ป ๆ สองครั้งแล้วปล่อย7. จบการตั้งช่องความถี่การล๊อคปุ่มกด1. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม H/L2. ยกเลิกทำซ้ำขั้นตอนเดิมการเพิ่มหรือลดกำลังส่ง1. กดปุ่ม H/Lโดย pirom2503

                  pirom12503@gmail.com ( 13 มี.ค.51 )

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา