วิชาการดอทคอม ptt logo

คู่มือการใช้ , ตั้ง DUP , รีพีทเตอร์ ICOM 2 G โดย Pirom2503 ( จ่าภิรมย์ )

คู่มือการใช่ 2G . การตั้งรีพีทเตอร์ ICOM 2 G ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ดีกว่าปล่อยให้สูญหายตายไปกับตัว
ผู้เขียน: สร้างโดย: pirom2503 - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 25,834 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 13 May 2008, 9:18 pm ปรับปรุงล่าสุด: Mon 7 November 2011, 2:58 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - คู่มืการใช้ , การตั้ง DUP ICOM 2 G

 
การตั้งช่องความถี่

1. เลือกช่องความถี่ที่ต้องการบัยทึก เช่น ช่อง 1 เลือกเลข 1
2. กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO
3. กดปุ่ม  MHz  เลือกตั้งความถี่ 50.--  ( คือความถี่  150.--- )
4. กดปุ่ม  100k  เลือกตั้งความถี่ 50.0-  ( คือความถี่  150.0-- )
5. กดปุ่ม    10k  เลือกตั้งความถี่ 50.00  ( คือความถี่  150.000 )
6. กดปุ่ม   WR ค้างไว้จะมีเสียงดังบี๊ป ๆ สองครั้งแล้วปล่อย
7. กดปุ่ม   V/M  หนึงครั้ง จะมีเรื่องหมาย M บนช่องความถี่
8. จบการตั้งช่องความถี่

การตั้งค่า STEEP

1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO
2. กดปุ่ม ฟังชั้น ( F ) ค้างแล้วกดปุ่ม V/M
3. กดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกค่า TS จะกระพริบ
4. กดปุ่ม 10k เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ ( 0.5 , 10. , 15. , 20. , 25. )
5. กดคีย์หนึ่งครั้ง

การตั้ง DUP ICOM 2 G ( รีพีทเตอร์ )

1. ต้องกำหนดความถี่รับและความถี่ส่งก่อนตัวอย่าง ความถี่รับเลือกเป็น 160.000 และเลือกความถี่
    ส่งเป็น
150.000
2. หาค่าต่างความถี่รับและความถี่ส่งดังนี้ 160.000 - 150.000 = 10.000 ( ค่าต่างมีค่าเป็น + )
3. กดปุ่ม
V/M หนึ่งครั้ง เพื่อเข้าโหมดตั้งความถี่ให้ตั้งเป็นเป็น 50.00
4. กดปุ่มฟังชั่นค้างไว้แล้วกดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ จนพบโหมดตั้งค่าต่าง ( หลังตัวเลขจะมีตัวอักษร
    ว่า
…..OF ) นำค่าต่างที่เรานำมาลบกันได้ใส่เข้าไป คือ 10.00 OF
5. กดคีย์หนึ่งครั้ง
6. กดปุ่มฟังชั่นค้างไว้แล้วกดปุ่ม MHz ไล่หาค่า จะเห็นเป็น ( DUP ) ( –DUP ) ( ว่าง )
7. ให้เลือกค่าเป็น( DUP )
8. แล้วทดลองกดคีย์ค้างไว้ความถี่ที่ขึ้นหน้าจอจะเป็น 60.00 แล้วปล่อยความถี่หน้าจอจะกลับมา
    เป็น 50.00
9. กดปุ่ม
W/R ค้างไว้ 3 วินาที จะมีเสียงดังปิ๊บ ๆ สองครั้ง
10. กดปุ่ม V/M อีกหนึ่งครั้ง เพื่อบันทึกช่องความถี่
11.จบภารกิจในการตั้งค่าความถี่แบบ DUP ICOM 2 G

โหมดประหยัดพลังงาน

1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO
2. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม V/M
3. กดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกโหมดอักษร P จะกระพริบ
4. กดปุ่ม 10 k เลือกค่า ON เปิดการประหยัดพลังงาน ถ้าเลือกค่า OFF ปิดการประหยัดพลังงาน
5. กดคีย์หนึ่งครั้ง

เลื่อกช่วงย่านความถี่ในการสะแกน

1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO
2. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม V/M
3. กดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกโหมดอักษร A จะกระพริบ เลือกย่านความถี่ที่ต้องการเช่น  
    44.005  ( 144.005 )
4. กดปุ่ม V/M ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกโหมดอักษร b จะกระพริบ เลือกย่านความถี่ที่ต้องการเช่น
    70.005 ( 170.005 )
5. กดคีย์หนึ่งครั้ง

การสะแกนช่องความถี่ที่ตั้งไว้

1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมดช่องความถี่ที่ตั้งไว้ ( จะมีอักษร M บนช่องความถี่ )
2. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม 10k
3. หยุดสะแกนกดคีย์หนึ่งครั้ง

การสะแกนเฉพาะความถี่

1. กดปุ่ม กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO
2. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม 10k
3. หยุดสะแกนกดคีย์หนึ่งครั้ง

การตั้งช่องเรียกขาน ( ช่อง CALL )

1. กดปุ่ม  V/M  ให้อยู่ใหมด VFO
2. กดปุ่ม  MHz  เลือกตั้งความถี่ 50.--  ( คือความถี่  150.--- )
3. กดปุ่ม  100k  เลือกตั้งความถี่ 50.0-  ( คือความถี่  150.0-- )
4. กดปุ่ม    10k  เลือกตั้งความถี่ 50.00  ( คือความถี่  150.000 )
5. กดปุ่ม CALL
6. กดปุ่ม   WR ค้างไว้จะมีเสียงดังบี๊ป ๆ สองครั้งแล้วปล่อย
7. จบการตั้งช่องความถี่

การล๊อคปุ่มกด

1. กดปุ่มฟังชั้น ( F ) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม H/L
2. ยกเลิกทำซ้ำขั้นตอนเดิม

การเพิ่มหรือลดกำลังส่ง

1. กดปุ่ม H/L
โดย pirom2503

                  pirom12503@gmail.com ( 13 มี.ค.51 )

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


pirom_2503
(ร้อยตรีภิรมย์)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 8,695 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 1 ครั้ง
ได้รับดาว 157 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน