คู่มือการใช้ - การปิดแบนด์ วิทยุ มือถือ YAESU FT - 415 ( ยาอิสุ เอฟที – 415 )จาก pirom2503 ( จ่าภิรมย์2503 ) | วิชาการ.คอม


คู่มือการใช้ - การปิดแบนด์ วิทยุ มือถือ YAESU FT - 415 ( ยาอิสุ เอฟที – 415 )จาก pirom2503 ( จ่าภิรมย์2503 )

คู่มือการใช้ - การปิดแบนด์ วิทยุ มือถือ YAESU FT - 415 ( ยาอิสุ เอฟที – 415 )จาก pirom2503 ( จ่าภิรมย์2503 ) เผยแพร่เพื่อปรโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ดีกว่าปล่อยให้สูญหายหรือตายไปกับตัว

ผู้เขียน pirom_2503 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คู่มือการใช้ - การปิดแบนด์ วิทยุ มือถือ YAESU FT - 415 ( ยาอิสุ เอฟที – 415 )จาก pirom2503 , ภิรมย์2503

 

คู่มือการใช้ -  การปิดแบนด์ วิทยุ มือถือ YAESU FT - 415 ( ยาอิสุ เอฟที – 415 )จาก pirom2503 , ภิรมย์2503

เปิดแบนด์ย่าน 140.000

1. กด ปุ่ม MR พร้อมปุ่ม VFO พร้อม ปุ่มเลข 2  แล้วเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม 1440 แล้วกดปุ่ม VFO

3. กดปุ่ม 1460 แล้วกดปุ่ม VFO

4.กดปุ่ม 1440 แล้วกดปุ่ม VFO

5. กดปุ่ม 1460 แล้วกดปุ่ม VFO

การเปิดแบนด์ วิทยุ มือถือ YAESU FT - 415 ( ยาอิสุ เอฟที – 415 )จาก pirom2503 , ภิรมย์2503

เปิดแบนด์ย่าน 150.000

1. กด ปุ่ม MR พร้อมปุ่ม VFO พร้อม ปุ่มเลข 2  แล้วเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม 1000 แล้วกดปุ่ม VFO

3. กดปุ่ม 6000 แล้วกดปุ่ม VFO

4. กดปุ่ม 1000 แล้วกดปุ่ม VFO

5. กดปุ่ม 6000 แล้วกดปุ่ม VFO

การตั้ง STEP หรือช่วงความถี่

1. กดปุ่ม VFO เพื่อเลือกจอ A หรือ B

2. กดปุ่ม FM

3. กดปุ่ม  7

4. กดปุ่ม DIAL เพื่อเลือก  STEP ซึ่งมีตั้งแต่ 5 , 10 , 12.5 , 15 , 20 และ 25 

5. เลือกได้แล้วกดปุ่ม PTT เพื่อบันทึกและกลับสู่โหมดปกติ

การตั้งและบันทึกความถี่

1. กดปุ่ม VFO เพื่อเลือกจอ A หรือ B

2. กดตัวเลขความถี่ เช่น 144.050

3. กดปุ่ม FM ค้างจนตัวเลขที่มุมซ้ายมือบนกระพริบ                                                              

4. เมื่อเลข MEMORY กระพริบให้หมุน DIAL เพื่อเลือกเลขช่องตามต้องการ เช่น 3

5. กดปุ่ม FM ให้บันทึกในจังหวะเลขกระพริบ

6. ทดลองกด กดปุ่ม MR ช่องความจำ 3 จะแสดงความถี่ 144.050 แสดงว่าถูกต้อง

7.  กดปุ่ม VFO เพื่ออกจาก MEMORY

 

การเรียกใช้งานช่องความจำ

1.  กดปุ่ม MR

2. หมุน DIAL หรือ    รูปลูกศรชี้ขึ้น ,  รูปลูกศรชี้ลง    เลือกช่องที่ต้องการ

                                                      การบันทึกช่องเรียกขาน

1. กดปุ่ม VFO เพื่อเลือกจอ A หรือ B

2. ตั้งความถี่ 145.000

3. กดปุ่ม FM ค้างจนตัวเลขที่มุมซ้ายมือบนกระพริบ        

4. กดปุ่ม CALL ในจังหวะเลขกระพริบ

5. ทดลอง กดปุ่ม CALL ช่องความจำ C  จะแสดงความถี่ 145.000

การสแกนความถี่

1. กดปุ่ม VFO เพื่อเลือกจอ A หรือ B      

2. กดปุ่ม   รูปลูกศรชี้ขึ้น   ค้าง 2 วินาที เพื่อสแกนขึ้น

3. กดปุ่ม   รูปลูกศรชี้ลง    ค้าง 2 วินาที เพื่อสแกนลง

4. กดปุ่ม PTT เพื่อหยุดสแกน

การสแกนช่องความจำ

1. กดปุ่ม MR

2. กดปุ่ม    รูปลูกศรชี้ขึ้น     ค้าง 2 วินาที เพื่อสแกนขึ้น

3. กดปุ่ม    รูปลูกศรชี้ลง      ค้าง 2 วินาที เพื่อสแกนลง

4. กดปุ่ม PTT เพื่อหยุดสแกน ( ไม่ส่งอกอากาศ )

การตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม VFO เพื่อเลือกจอ A หรือ B

2. กดปุ่ม FM

3. กดปุ่ม   0  จะปรากฏตัว SE

4. กดปุ่ม   3  ( ดูจอเครื่อง )

5. กดปุ่ม   3   ( กดซ้ำตามที่ต้องการตั้ง ) ทดลองตั้งไว้ที่ 30 นาที

6. เลือกได้แล้วกดปุ่ม ให้บันทึก จอจะขึ้นสัญลักษณ์  ( รูปนาฬิกา )

การเลือกกำลังส่ง

1.สามารถเลือกได้ 4 ระดับ ( สูสุด 5 วัตต์ ) L1 – 0.5 , L2 – 1.5 , L3 – 3.0 , HI-5.0 วัตต์

2. กดปุ่ม FM

3. กดปุ่ม  3  หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง จนแสดง  L1  , L2  , L3 , Hi

4. หมุนปุ่ม DIAL เลือก L1  , L2  , L3  , Hi

5. กด PTT จอจะขึ้นอักษร LOW หรือ Hi

การล๊อคปุ่มต่าง ๆ

1. กดปุ่ม FM

2. กดปุ่ม    0

3. กดปุ่ม    5 ( กดเพียงครั้งเดียว )

4. กดปุ่ม  PTT

5. กดปุ่ม   FM

6. กดปุ่ม    5      ครั้งที่ 1 จอแสดง   KL ( KEY LOCK )

7. กดปุ่ม    5     ครั้งที่ 2 จอแสดง   PL  ( PTT LOCK )

8. กดปุ่ม   5      ครั้งที่ 3 จอแสดง    PL – PK ล๊อคทั้งหมด

9. กดปุ่ม   5     ครั้งที่ 4  ปลดล๊อคทั้งหมด

ในสภาพการล๊อค ท่านสามารถกดปุ่มต่าง ๆ บนหน้าปัด เพื่อเล่นดนตรีได้

ปุ่มแต่ละปุ่มจะกลายเป็นเสียโน๊ตเพลง

การเปิด/ปิดสัญญาณเสียงบีป ( BEEP )

1. กดปุ่ม FM

2. กดปุ่ม    2

3. กดปุ่ม FM  เพื่อเลือก ให้สังเกตตัว  b ที่จอ ( b – beep )

4. กดปุ่ม    2   กลับสภาพเดิม

 หากเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับท่านกรุณาโหวดดาวให้สักดวงน่ะครับท่าน

                             pirom_2503@thaimail.com ( 13 มี.ค.51 )

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา