กลอนเรียน | วิชาการ.คอม


กลอนเรียน

เรียนดีพ่อรัก เรียนรักพ่อตี เรียนไม่ดีพ่อตบ เรียนไม่จบสลบคาตีน

ผู้เขียน แพนกวินน้อย ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

วัยเรียน

ทุกคนคงคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเมื่ออ่านกลอนจบคงขำเล็กน้อยแต่ถ้ามองในอีกมุมมองหนึ่งจะเห็นว่าเป็นเรื่องจริงเพราะการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กทุกคน พ่อแม่จึงต้องกวดขันและดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ปัจจุบันพ่อแม่มักไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากนัก เด็กจึงขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทำให้สับสนและอาจออกนอกลู่นอกทางได้ เด็กจึงมีปัญหาและกระทบถึงชีวิตในการเรียนที่เป็นช่วงหัวลิ่วหัวต่อ แต่ถ้าเด็กบางคนมีจิตใจที่เข้มแข็งก็จะสามารถต่อสู้กับสิ่งเร้าและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ดังนั้นถ้าเราสามารถทำใจให้เข้มแข็งได้ก็จะสามารถอยู่ในสังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันนี้ได้อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา