การอ่านโฆษณาภาษาอังกฤษ | วิชาการ.คอม


การอ่านโฆษณาภาษาอังกฤษ

การอ่านโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ทีวี

ผู้เขียน sudchainapapen ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การอ่านโฆษณา

Part 1   Read the advertisement and practice the dialog.

 

NIGHTSPORTS

• TROLLINGER  John Derek sings Country and Western from

9 to 2 nightly

(Tel 02 8821694).

.

• NEW YORKER  Rod Honey  and the Executive Blues deliver their nightly share of jazz, country, blues and rock from 8.30

( Tel 02 976 1122)

 

• RED ROOSTER  The Search dishes out rock C&W and heavy metal numbers from 8.30.

 

• YUYI  KITCHEN  Tony Warren and company give sentimental and romantic tunes from 8.30 to midnight.

 

122

 

 

123

 

An Invitation

 

Roger:          Are you doing anything tomorrow night?

Julie:                      No, nothing. Why?

Roger:          Well, do you like Country and Western music?

Julie:             Yes, I do, very much.

Roger:          John Derek is singing at the Trollinger this week. Would you like to go 

                     and listen to him?

Julie:             Oh, yes! I’d love to.

 

 

 Cast: Gareth Thomas. Rhys Powys and Lyn Jones

National Geographic (TV3)

 

The Invisible World—The program takes viewers through the absolute limits of the visual spectrum--  from the minutes of particles to the largest, from the multitude of life found in a single drop of water to the Betelgeuse, a giant star.

The A – Team (TV 3)

 

 

 

 

The Rabit Who Ate Las Vegas. The team goes to the resort of Bruce Warfel.

 

 

Television Programs

 

Jullian:          Do you watch documentaries on TV?

Peter:           Yes, I do usually.

Jullian:          Did you watch the Invisible World last night?

Peter:           Yes, I did, as a matter of fact.

Jullian:          What did you think of it?

Peter:           I really enjoyed it. I thought it was fascination.

 

Pair work

Practice the dialog above and write you own  dialog to invite your friend to listen to the music or tell about the television programs.

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา