วิชาการดอทคอม ptt logo

เอกสารประกอบการเรียน ชุด เอกลักษณ์ไทย

เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเอกลักษณ์ไทย ทั้งหมดจำนวน 6 เล่ม
ผู้เขียน: ครูจุฬาภรณ์ สุขเจริญ ชมแล้ว: 21,436 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 4 June 2008, 8:58 am ปรับปรุงล่าสุด: Tue 24 March 2009, 1:15 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เอกลักษณ์ไทย*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


ครูจุฬาภรณ์ สุขเจริญ
(จุฬาภรณ์ สุขเจริญ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,038 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน