การเล่นพื้นเมือง | วิชาการ.คอม


การเล่นพื้นเมือง

สารบัญ

            
หน้าที่ 9 รีรีข้าวสาร
หน้าที่ 10 การเล่นหมากเก็บ
หน้าที่ 11 มอญซ่อนผ้า
หน้าที่ 12 ขี่ม้าก้านกล้วย
หน้าที่ 13 เดินกะลา
หน้าที่ 14 เก้าอี่ดนตรี
หน้าที่ 15 การเล่นซ่อนหาหรือโป้งแป๊ะ
หน้าที่ 16 อีตัก
หน้าที่ 17 อ้ายโม่ง
หน้าที่ 18 ลูกข่าง
หน้าที่ 19 เป่ากบ
หน้าที่ 20 ปิดตาตีหม้อ
หน้าที่ 21 ตีลูกล้อ
หน้าที่ 22 ขาโถกเถก
หน้าที่ 23 ขี่ม้าส่งเมือง
หน้าที่ 24 จ้ำจี้
หน้าที่ 25 ห่วงยาง
หน้าที่ 26 หมากตะเกียบ / ไม้พาด
หน้าที่ 27 เสือข้ามห้วย หมู่
หน้าที่ 28 วิ่งเปรี้ยว
หน้าที่ 29 โพงพาง
หน้าที่ 30 น้ำขึ้นน้ำลง
หน้าที่ 31 แตะหุ่น
หน้าที่ 32 ตี่จับ

อีกาฟักไข่

อีกาฟักไข่( E - KA FUK KHAI )

จำนวนผู้เล่นไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

ใช้ผลไม้หรืออะไรก็ได้ สมมุติว่าเป็นไข่ และเขียนวงกลมลงบนพื้นเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ ๔ ฟุต ๑ วง และอีกขาอยู่ในวงแรกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ฟุต วางไข่กำหนดไว้ในวงกลมเล็กให้คนใดคนหนึ่งเป็นกายืนในวงกลมใหญ่ หรือนั่งคร่อมวงกลมเล็ก นอกนั้นทุกคนยืนรอบนอกวงกลมใหญ่ คอยแย่งไข่คนเป็นกามีหน้าที่ ป้องกันไข่ โดยมีกติกาการเล่น ดังนี้

๑.ผู้มีหน้าที่หยิบ (แย่ง) ไข่ เข้าไปในวงกลมไม่ได้

๒.ผู้มีหน้าที่หยิบไข่ต้องระวังมิให้อีกาตีถูกมือ หรือแขนของตน ซึ่งล่วงล้ำเข้าไปในวงกลมได้

๓.ถ้าแย่งไข่ไปจากอีกาได้หมด ให้ปิดตาอีกา แล้วเอาไข่ไปซ่อนให้อีกาตามหาไข่ ถ้าพบไข่ที่ผู้เล่น คนใดเป็นคนซ่อนผู้นั้นต้องเปลี่ยนเป็นกาแทน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา