การเล่นพื้นเมือง | วิชาการ.คอม


การเล่นพื้นเมือง

การเล่น รีรีข้าวสาร / งูกินหาง / ขาโถกเถก / มอญซ่อนผ้า(WWW.Omkorsc.udonthani3.net

ผู้เขียน พงษ์123 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 รีรีข้าวสาร
หน้าที่ 2 การเล่นหมากเก็บ
หน้าที่ 3 มอญซ่อนผ้า
หน้าที่ 4 ขี่ม้าก้านกล้วย
หน้าที่ 5 เดินกะลา
หน้าที่ 6 เก้าอี่ดนตรี
หน้าที่ 7 การเล่นซ่อนหาหรือโป้งแป๊ะ
หน้าที่ 8 อีตัก
หน้าที่ 9 อ้ายโม่ง
หน้าที่ 10 ลูกข่าง
หน้าที่ 11 เป่ากบ
หน้าที่ 12 ปิดตาตีหม้อ
หน้าที่ 13 ตีลูกล้อ
หน้าที่ 14 ขาโถกเถก
หน้าที่ 15 ขี่ม้าส่งเมือง
หน้าที่ 16 จ้ำจี้
หน้าที่ 17 ห่วงยาง
หน้าที่ 18 หมากตะเกียบ / ไม้พาด
หน้าที่ 19 เสือข้ามห้วย หมู่
หน้าที่ 20 วิ่งเปรี้ยว
หน้าที่ 21 โพงพาง
หน้าที่ 22 น้ำขึ้นน้ำลง
หน้าที่ 23 แตะหุ่น
หน้าที่ 24 ตี่จับ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา