โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery) | วิชาการ.คอม


โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 2 หน่วยกลั่นย่อยของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 2 ชำแหละโครงสร้างราคาน้ำมัน ณ 29 สิงหาคม 2557
หน้าที่ 2 เปรียบเทียบราคาเบนซินและดีเซลของประเทศในอาเซียน ณ 1 กันยายน 2557
หน้าที่ 3 โรงกลั่นน้ำมันในไทย
หน้าที่ 4 น้ำมันดิบ - วัตถุดิบหลักของโรงกลั่น
หน้าที่ 5 น้ำมันดิบ 100 บาเรลกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
หน้าที่ 6 ชนิดและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้กลั่น
หน้าที่ 7 ชนิดและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้กลั่น(ต่อ)
หน้าที่ 8 โรงกลั่นน้ำมันไทยผลิตดีเซลได้ 2,000 ล้านลิตรต่อเดือน
หน้าที่ 9 กระบวนการผลิตน้ำมันเบนซิน(Gasoline)
หน้าที่ 10 กระบวนการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์(Gasohol)
หน้าที่ 11 กระบวนการผลิตน้ำมันน้ำมันดีเซล( Diesel Fuels)
หน้าที่ 12 กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องบินเจ็ท(Jet Fuels)
หน้าที่ 13 ไทยออยล์เดินหน้าผลิตดีเซลยูโร 4
หน้าที่ 14 ทำไมน้ำมันต้องยูโร 4
หน้าที่ 15 โรงกลั่นน้ำมันไทยลงทุนกว่า 6หมื่นกว่าล้านบาทเพื่อผลิตน้ำมันยูโร4
หน้าที่ 16 วิวัฒนาการของน้ำมันเบนซินไทย
หน้าที่ 17 วิวัฒนาการของน้ำมันดีเซลของไทย
หน้าที่ 18 ทำไมราคาน้ำมันของไทยต้องอ้างอิงสิงคโปร์
หน้าที่ 19 เมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะเหลือ 10 บาทต่อลิตร
หน้าที่ 20 ค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไร
หน้าที่ 21 โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์( Thai Oil Refinery)
หน้าที่ 22 โรงกลั่นน้ำมัน ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น ( PTTAR Refinery)

โรงกลั่นน้ำมันสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง( SPRC Refinery)

  การก่อตั้งและการดำเนินงาน    ปี 2535 ได้รับสัมปทานการกลั่นน้ำมัน    ปี 2539  เริ่มประกอบกิจการการกลั่นน้ำมัน    ปี 2542 สิงหาคม ร่วมดำเนินการแบบพันธมิตรกับ บริษัท น้ำมันโรงกลั่นระยอง จำกัด(RRC) หรือ  PTTAR               บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด (ARC) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการโรงกลั่นของบริษัท SPRC และ PTTAR  สัดส่วนผู้ถือหุ้น    เชพรอน(Chevron)   64%    ปตท(PTT)              36%    กำลังกลั่นน้ำมันดิบ    ปัจจุบันโรงกลั่นSPRC มีกำลังกลั่นน้ำมันดิบ  150,000 บาเรลต่อวัน( 23.8 ล้านลิตรต่อวัน) ใหญ่เป็นอันดับ4 ของประเทศ       อันดับที่ โรงกลั่น      กำลังกลั่นน้ำมันดิบ 2008     บาเรลต่อวัน ล้านลิตรต่อวัน 1 ไทย ออยล์ (TOP)          275,000 43.7 2 ไออาร์พีซี (IRPC)          215,000 34.2 3 เอสโซ๋ (ESSO)          170,000 27.0 4 สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)          150,000 23.8 5 ปตท อะโรมาติกส์และการกลั่น (PTTAR)          145,000 23.1 6 บางจากปิโตรเลียม (BCP)          120,000 19.1 7 ระยองเพียวริฟายเออร์ (RPC)            17,000 2.7   รวม       1,092,000 173.6 2 พฤษภาคม 2552

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา