โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery) | วิชาการ.คอม


โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)

ลึกแต่ไม่ลับของโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้เขียน BJ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องบินเจ็ท(Jet Fuels)
หน้าที่ 2 กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 3 หน่วยกลั่นย่อยของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 4 เติมน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เกรดไหนประหยัดสุดๆ
หน้าที่ 5 ชำแหละโครงสร้างราคาน้ำมัน ณ 29 สิงหาคม 2557
หน้าที่ 6 เปรียบเทียบราคาเบนซินและดีเซลของประเทศในอาเซียน ณ 1 กันยายน 2557
หน้าที่ 7 โรงกลั่นน้ำมันในไทย
หน้าที่ 8 น้ำมันดิบ - วัตถุดิบหลักของโรงกลั่น
หน้าที่ 9 น้ำมันดิบ 100 บาเรลกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
หน้าที่ 10 ชนิดและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้กลั่น
หน้าที่ 11 ชนิดและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้กลั่น(ต่อ)
หน้าที่ 12 โรงกลั่นน้ำมันไทยผลิตดีเซลได้ 2,000 ล้านลิตรต่อเดือน
หน้าที่ 13 กระบวนการผลิตน้ำมันเบนซิน(Gasoline)
หน้าที่ 14 กระบวนการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์(Gasohol)
หน้าที่ 15 กระบวนการผลิตน้ำมันน้ำมันดีเซล( Diesel Fuels)
หน้าที่ 16 ไทยออยล์เดินหน้าผลิตดีเซลยูโร 4
หน้าที่ 17 ทำไมน้ำมันต้องยูโร 4
หน้าที่ 18 โรงกลั่นน้ำมันไทยลงทุนกว่า 6หมื่นกว่าล้านบาทเพื่อผลิตน้ำมันยูโร4
หน้าที่ 19 วิวัฒนาการของน้ำมันเบนซินไทย
หน้าที่ 20 วิวัฒนาการของน้ำมันดีเซลของไทย
หน้าที่ 21 ทำไมราคาน้ำมันของไทยต้องอ้างอิงสิงคโปร์
หน้าที่ 22 เมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะเหลือ 10 บาทต่อลิตร
หน้าที่ 23 ค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไร
หน้าที่ 24 โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์( Thai Oil Refinery)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา