โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery) | วิชาการ.คอม


โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)

ลึกแต่ไม่ลับของโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้เขียน BJ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องบินเจ็ท(Jet Fuels)
หน้าที่ 2 กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 3 หน่วยกลั่นย่อยของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 4 ชำแหละโครงสร้างราคาน้ำมัน ณ 29 สิงหาคม 2557
หน้าที่ 5 เปรียบเทียบราคาเบนซินและดีเซลของประเทศในอาเซียน ณ 1 กันยายน 2557
หน้าที่ 6 โรงกลั่นน้ำมันในไทย
หน้าที่ 7 น้ำมันดิบ - วัตถุดิบหลักของโรงกลั่น
หน้าที่ 8 น้ำมันดิบ 100 บาเรลกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
หน้าที่ 9 ชนิดและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้กลั่น
หน้าที่ 10 ชนิดและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้กลั่น(ต่อ)
หน้าที่ 11 โรงกลั่นน้ำมันไทยผลิตดีเซลได้ 2,000 ล้านลิตรต่อเดือน
หน้าที่ 12 กระบวนการผลิตน้ำมันเบนซิน(Gasoline)
หน้าที่ 13 กระบวนการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์(Gasohol)
หน้าที่ 14 กระบวนการผลิตน้ำมันน้ำมันดีเซล( Diesel Fuels)
หน้าที่ 15 ไทยออยล์เดินหน้าผลิตดีเซลยูโร 4
หน้าที่ 16 ทำไมน้ำมันต้องยูโร 4
หน้าที่ 17 โรงกลั่นน้ำมันไทยลงทุนกว่า 6หมื่นกว่าล้านบาทเพื่อผลิตน้ำมันยูโร4
หน้าที่ 18 วิวัฒนาการของน้ำมันเบนซินไทย
หน้าที่ 19 วิวัฒนาการของน้ำมันดีเซลของไทย
หน้าที่ 20 ทำไมราคาน้ำมันของไทยต้องอ้างอิงสิงคโปร์
หน้าที่ 21 เมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะเหลือ 10 บาทต่อลิตร
หน้าที่ 22 ค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไร
หน้าที่ 23 โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์( Thai Oil Refinery)
หน้าที่ 24 โรงกลั่นน้ำมัน ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น ( PTTAR Refinery)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา