วิชาการดอทคอม ptt logo

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เขียน: Bandid ชมแล้ว: 39,757 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 18 June 2008, 10:28 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 20 June 2008, 3:32 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - ひらがな HIRAGANA

Hi ra ga na    
ひ ら  が な   


ลองเทียบดู  จะเห็นได้ว่า  ภาษาญี่ปุ่นจะไม่มีสระ  แต่ละพยัญชนะจะมีเสียงสระภายในตัว  )

 

อะ          อิ             อุ            เอะ         โอะ

 

                                           

A            i              u            e             o

 

                                                         

Ka         ki           ku          ke          ko

 

                                           

Sa          shi         su          se           so

 

                                           

Ta          chi         tsu         te           to

 

                                           

Na         ni           nu          ne          no

 

                                           

Ha         hi           hu          he          ho

 

                                           

Ma         mi          mu         me         mo

 

                                           

Ra          ri            ru          re           ro

 

                                                 

Ya                        yu                        yo

 

                                                    

Wa                                                   o

 

N               เป็นเสียง นาสิกไว้เป็นตัวสะกดเท่านั้น  ~

 

 

มีทั้งหมด  46  ตัว  นอกจาก  46 ตัวที่กล่าวมาแล้ว   ひら  ( HIRAGANA )  ยังมี พยัญชนะ ดังต่อไปนี้

 

 

                                           

Ga         gi           gu          ge          go

 

                                           

Za          ji            zu          ze           zo

 

                                           

Da         ji            zu          de          do

 

                                           

Ba          bi           bu          be          bo

 

                                           

Pa          pi           pu          pe          po

 

ขอให้สีงเกต นิดนึงน่ะครับ  ตัวอีกษรข้างบนเกิดจากการนำตัวอักษรใน  46  ตัวแรกมาเติมขีดคู่  ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า  ten ten

ยกเว้นวรรค pa          pi           pu          pe          po    ที่เติมวงกลม  ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า  maru ครับ

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 25 พ.ย. 2553 (13:29)
ตัว ふ อ่านว่า "Fu" ค๊ะ ไม่ใช่ Hu น๊ะค่ะ :)
Colodinate Colvalent
ร่วมแบ่งปัน1249 ครั้ง - ดาว 328 ดวง

ความเห็น 2 23 พ.ค. 2554 (16:10)
ตัว HU หรือ Fu

ต้องชี้แจงว่า ขึ้นกัยการพูดแต่ละคนครับ ถ้าสังเกต ฟังดี ๆ คนญี่ปุ่น บางคน ก็ออกว่าHU
อย่างชื่อผม คือ アリフ  บางคนก็เรียก arifu บางคนก็ arihu ครับ
เช้นเดีนวกับตัว が ga บางคนออกเสียง บางคน ga ออกเสียง nga (ง)

ดังนั้น จะออก ว่า ฟุ ก็ไม่ผิด ฮุ ก็ไม่ผิด
จริงๆ เสียงตัวนี้ ตามโฟเนติก เป็นเสียงก้ำกึ่ง ของ สองตัวดีงกล่าว
fila
ร่วมแบ่งปัน10 ครั้ง - ดาว 152 ดวง


fila
(อลิฟ ซำเซ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,501 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 8 ปี
แบ่งปันความรู้ 10 ครั้ง
ได้รับดาว 152 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน