อียิปต์ | วิชาการ.คอม


อียิปต์

สถานที่ที่คุณนึกไม่ถึง

ผู้เขียน oilsupperjum ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

              
หน้าที่ 1 ประวัติศาสตร์อียิปต์
หน้าที่ 2 บทปฐมกาล
หน้าที่ 3 ราชวงศ์ที่หนึ่งถึงราชวงศ์ที่แปด
หน้าที่ 4 อาณาจักรกลาง
หน้าที่ 5 ยุคอาณาจักรกลาง1975 - 1640 ปีก่อน ค.ศ.
หน้าที่ 6 การรุกรานของชนต่างชาติ {The invasion from Asia} 1630 - 1520 ก่อน ค.ศ.
หน้าที่ 7 อาณาจักรใหม่
หน้าที่ 8 ฟาโรห์หญิง ฮัตเชปซุต (Hatshepsut ) สตรีผู้ทรงอำนาจคนแรกแห่งโลกโบราณ
หน้าที่ 9 ดินแดนพันต์และการค้าของจักรวรรดิ
หน้าที่ 10 การขยายอำนาจสู่เอเชียของฟาโรห์ทุตโมซิสที่3 (Thutmosis)
หน้าที่ 11 การปฎิรูปศาสนา ครั้งแรกของฟาโรห์ อัคเคนาตัน(Ikhnaton)
หน้าที่ 12 ตุตันคาเมน(Tutankhamen) ยุคกษัคริย์แห่งไอยคุปต์
หน้าที่ 13 การขยายอำนาจในสมัยของรามเสสที่2 (Ramses)
หน้าที่ 14 การเสื่อมและการล่มสลายของอียิปต์
หน้าที่ 15 บทสุดท้าย แห่งอาณาจักร

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา