วิชาการดอทคอม ptt logo

อียิปต์

สถานที่ที่คุณนึกไม่ถึง
ผู้เขียน: oilsupperjum ชมแล้ว: 48,560 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 19 June 2008, 6:37 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 20 June 2008, 9:27 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 ประวัติศาสตร์อียิปต์
หน้า : 2 บทปฐมกาล
หน้า : 3 ราชวงศ์ที่หนึ่งถึงราชวงศ์ที่แปด
หน้า : 4 อาณาจักรกลาง
หน้า : 5 ยุคอาณาจักรกลาง1975 - 1640 ปีก่อน ค.ศ.
หน้า : 6 การรุกรานของชนต่างชาติ {The invasion from Asia} 1630 - 1520 ก่อน ค.ศ.
หน้า : 7 อาณาจักรใหม่
หน้า : 8 ฟาโรห์หญิง ฮัตเชปซุต (Hatshepsut ) สตรีผู้ทรงอำนาจคนแรกแห่งโลกโบราณ
หน้า : 9 ดินแดนพันต์และการค้าของจักรวรรดิ
หน้า : 10 การขยายอำนาจสู่เอเชียของฟาโรห์ทุตโมซิสที่3 (Thutmosis)
หน้า : 11 การปฎิรูปศาสนา ครั้งแรกของฟาโรห์ อัคเคนาตัน(Ikhnaton)
หน้า : 12 ตุตันคาเมน(Tutankhamen) ยุคกษัคริย์แห่งไอยคุปต์
หน้า : 13 การขยายอำนาจในสมัยของรามเสสที่2 (Ramses)
หน้า : 14 การเสื่อมและการล่มสลายของอียิปต์
หน้า : 15 บทสุดท้าย แห่งอาณาจักร

หน้าที่ 11 - การปฎิรูปศาสนา ครั้งแรกของฟาโรห์ อัคเคนาตัน(Ikhnaton)

การปฎิรูปศาสนา ครั้งแรกของฟาโรห์ อัคเคนาตัน(Ikhnaton)

    ในปีที่ 1353 ก่อนค.ศ.ฟาโรห์อเมนโฮเทปที่4ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดาฟาโรห์อเมนโฮเทปที่3 และพระองค์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างที่ไม่เคยมีใคร นึกฝัน นั่นคือการประกาศว่าอียิปต์มีเทพเจ้าเพียงองค์เดียว ที่ทรงอำนาจเหนือเทพอื่นใดแม้แต่อามอน-รา นั่นคือ สุริยเทพเทพอเตน(Aten) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนื่องมาจากพระองค์เห็นว่าเหล่าหัวหน้านักบวชของอารามเทพเจ้าต่างๆเริ่มจะ มีอำนาจมากเกินไปโดยหัวหน้านักบวชเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชน จนแม้แต่บางครั้งองค์ฟาโรห์ก็มิอาจคัดค้านได้

ฟาโรห์ อัคเคนาตัน(Ikhnaton)

    ด้วยเหตุนี้เพื่อลดอำนาจของเหล่านักบวชฟาโรห์อเมนดฮเทปจึงประกาศยกย่อง เทพอเตน เป็นเทพสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวและลดความสำคัญของ เทพอามอน-ราและทวยเทพอื่นๆลงจนเกือบหมด สำหรับองค์ฟาโรห์เองก็ทรงเปลี่ยนพระนามเป็น อัคเคนาตัน(Ikhnaton) หมายถึง ผู้มีคุณูปการต่ออเตน เหตุการณ์นี้นับเป็นการปฏิรูปศาสนาครั้งแรกของอียิปต์โดยเปลี่ยนจากพหุเทวนิยม ที่มีเทพหลายองค์มาเป็นเอกเทวนิยมเป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีมานานนับพันปีของชาวอียิปต์ ฟาโรห์อัคเคนาตันมีพระมเหสีเอกชื่อว่า เนเฟอร์ตีติ(Nefertiti) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีที่เลอโฉมที่สุดของอียิปต์โบราณ พระนางเป็นเจ้าหญิงจากไมตานนี และเป็นพระญาติกับพระนางไทยี พระมารดาของอัคเคนาตัน

เนเฟอร์ตีติ(Nefertiti)

    ราชินีเนเฟอร์ตีติทรงมีอิทธิพลต่อองค์ฟาโรห์มากในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เหล่านักบวชไม่พอพระทัยองค์ฟาโรห์และในปีที่5 ของการครองราชย์ เมื่อความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น ฟาโรห์อัคเคนาตันจึงทรงย้ายเมืองหลวงไปที่อามาร์นาซึ่งห่างไปทางเหนือ 280 กิโลเมตรจากธีบส์ โดยเมืองหลวงแห่งใหม่นี้มีชื่อว่า อเคตาเตน หรือขอบฟ้าแห่งอเตน และในเวลาไม่นานนครแห่งนี้ก็ขยายใหญ่โตจนมีพลเมืองมากกว่า 20000 คน

วิหารแห่งลุกซอร์สร้างโดยฟาโรห์อเมนโฮเทปที่3

    แม้การปฏิรูปทางศาสนาจะสามารถลดอำนาจนักบวชลงได้ แต่ก็ไม่อาจขจัดอิทธิพลและความเชื่อที่ฝัง ลึกมานานนับพันปีได้หมด และในปีที่9 ของการครองราชย์ พระองค์จึงมีพระบัญชาให้ปิดวิหารเทพอามอนและให้ลบชื่อของจอมเทพออก จากวิหารและอนุสาวรีย์ต่างๆเสีย อัคเคนาตัน ครองราชย์เพียงสิบห้าปีเท่านั้น พระองค์สิ้นพระชนม์ท่าทกลางเหตุการณ์ตึงเครียดที่ก่อตัวขึ้นจากความไม่พอใจ ของเหล่านัก บวชศาสนาเดิม อีกทั้งด้านต่างประเทศนั้น จักรวรรดิฮิตไตท์ก็เริ่มคุกคามโดยการพิชิตไมตานนีและพันธมิตร อื่นๆของอียิปต์

    เมื่อสิ้นสมัยของอัคเคนาตัน เจ้าชายสเมนคาเรโอรสองค์โตผู้สืบทอดทรงมีความคิดเช่นเดียวกับบพระบิดา ทำให้เหล่านักบวชยอมไม่ได้และนำไปสู่สงครามกลางเมือง เจ้าชายสเมนคาเรสิ้นพระชนม์ในสนามรบ และเหล่านักบวชก็กลับมามีอำนาจอีกครั้ง ศาสนาของอัคเคนาเตนถูกลบล้างและเมืองอามาร์นาก็ถูกทิ้งร้าง บรรดารูปสลักของอัคเคนาตันถูกทำลายจนแทบไม่มีเหลือ และนั่นคือบทสรุป ของการปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่ของอียิปต์และของโลก
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


oilsupperjum
(ชญาณี สุขะธรรมโม)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,487 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 1 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน